Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υποχρεώσεις για τον Μάρτιο 2015

4 Μαρτίου 2015

Υποχρεώσεις για τον Μάρτιο 2015


Ημερολόγιο φορολογικών-εργασιακών υποχρεώσεων

 Υποχρεώσεις για τον Μάρτιο 2015


Ημερομηνίες λήξης, Παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, εργασιακά, 2015,
http://www.nexusmanagementconsultants.gr/2015/01/Ypoxrevseis-gia-to-martio-2015.html

Οι ημερομηνίες λήξης φορολογικών και εργασιακών υποχρεώσεων μέσα στον Μάρτιο του 2015, σε πίνακα.

2-Μαρ-15


ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


 ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων


Προκαταβλητέος φόρος επί των δικηγορικών αμοιβών Δεκεμβρίου και παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων από τους δικηγορικούς συλλόγους (α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') )


Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου Δεκεμβρίου στα εισοδήματα εργοληπτών τεχνικών έργων (δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013)


Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου Δεκεμβρίου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ)


Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα μηνός Δεκεμβρίου


20-Μαρ-15
Καταβολή αγγελιoσήμου


26-Μαρ-15


Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.


Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ


27-Μαρ-15


Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

31-Μαρ-15


Υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής


Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών ΕΤΕΑ


Δήλωση Ε9 για μεταβολές εντός του 2014 (1/1-31/12/14)

Yποβολή των δηλώσεων και πληρωμή φόρου μερισμάτων 10% από τις απολήψεις κερδών προσωπικών εταιριών.

Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013 (Φορολόγηση ως μισθωτοί)

ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


 ΑΠΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων


Υποβολή περιοδικής δήλωσης και απόδοση Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα


Υποβολή δήλωσης INTRASTAT

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ)


Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


Προκαταβλητέος φόρος επί των δικηγορικών αμοιβών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων από τους δικηγορικούς συλλόγους (α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') )


Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στα εισοδήματα εργοληπτών τεχνικών έργων (δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013)

Υποχρεώσεις για τον Φεβρουάριο 2015nexus tax wikipedia


nexus tax implementationsΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ