Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υπεύθυνη Δήλωση άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού μέχρι 20/3/2015

4 Μαρτίου 2015

Υπεύθυνη Δήλωση άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού μέχρι 20/3/2015

Υπεύθυνη Δήλωση άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού μέχρι 20/3/2015

επιμελητηριο, οικονομικά νέα, ΛΟΓΙΣΤΗΣ, φοροτεχνης, αδεια, ελευθεροι επαγγελματιες, παράταση,

Παράταση υποβολής ΥΔ Λογιστή-Φοροτεχνικού μέχρι 20/3/2015

  Παράταση υποβολής ΥΔ Λογιστή-Φοροτεχνικού μέχρι 20/3/2015

ετικέτες:  επιμελητηριο, οικονομικά νέα, ΛΟΓΙΣΤΗΣ, φοροτεχνης, αδεια, ελευθεροι επαγγελματιες, παράταση, 

 

Μέχρι και  20 Μαρτίου 2015
πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά  η Υπεύθυνη Δήλωση
άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 4093/2012  , στην οποία θα δηλώνει ότι 
  1. ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι 
  2. δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ 340/1998, ότι 
  3. δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι 
  4. έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.
Το  ΟΕΕ υποχρεούται να διαβιβάσει στο Υπουργείο Οικονομικών το αρχείο των λογιστών φοροτεχνικών που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ προκειμένου να δοθεί η πρόσβαση τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή των  φορολογικών  δηλώσεων .

Λόγω της εφαρμογής των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λογιστές φοροτεχνικοί στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών , το ΟΕΕ θα διαβιβάσει το σχετικό αρχείο στο Υπουργείο Οικονομικών στο τέλος Μαρτίου 2015 οπότε δίνεται  η δυνατότητα της υποβολής  της  ΥΔ μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 .

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔ :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ