Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ποιοι φόροι ρυθμίζονται σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, με τον ν.4321/2015

17 Απριλίου 2015

Ποιοι φόροι ρυθμίζονται σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, με τον ν.4321/2015
Ποιοι φόροι ρυθμίζονται σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, με τον ν.4321/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Ποιοι φόροι ρυθμίζονται σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, με τον ν.4321/2015


Ποιοι φόροι ρυθμίζονται σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, με τον ν.4321/2015
Ποιοι φόροι ρυθμίζονται σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, με τον ν.4321/2015

Ποιοι φόροι ρυθμίζονται σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, με τον ν.4321/2015

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών ή κληρονομιών ακινήτων, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ΕΝΦΙΑ και λοιπών φόρων για παρελθόντα έτη, μέχρι και το 2014

  ετικέτες: ΦΠΑΦΜΥφορολογικες δηλώσειςδωρεέςγονικές παροχέςεισοδηματοςενιαιος φορος ακινητων, ΕΝΦΙΑφόρος ακινήτων,

  Ποιοι φόροι ρυθμίζονται σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, με τον ν.4321/2015


  Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών ή κληρονομιών ακινήτων, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ΕΝΦΙΑ και λοιπών φόρων για παρελθόντα έτη, μέχρι και το 2014


  Εντός των προσεχών ημερών η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη θα εκδώσει απόφαση με την οποία θα καθορίζει πλήρως όλες τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει ο νόμος 4321/2015, για τον τρόπο εξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με την απόφαση της κας Βαλαβάνη, με το νόμο 4321/2015 μπορούν να ρυθμιστούν - είτε εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις είτε σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με μερική απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις - οι εξής κατηγορίες οφειλών προς το Δημόσιο:

  1) Όλα τα χρέη από 
  • φόρους εισοδήματος
  • Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ),
  •  Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ),
  •  Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), 
  • φόρους ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), 
  • ΦΠΑ, 
  • λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, 
  • ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 
  • τέλη κυκλοφορίας, 
  • λοιπούς φόρους, 
  • ασφαλιστικές εισφορές, 
  • δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, 
  • πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, 
  • πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
  καθώς επίσης και όλα τα χρέη προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία της χώρας έως και την 1-3-2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή. 
  Όλα αυτά τα χρέη μπορούν να εξοφληθούν είτε εφάπαξ με πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων και των τόκων, είτε σε μηνιαίες δόσεις, με πολλά εναλλακτικά προγράμματα, τα οποία προβλέπουν εκπτώσεις από 30% έως και 90% στις προσαυξήσεις και τους τόκους.
   Οι εκπτώσεις κλιμακώνονται αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των μηνιαίων δόσεων που θα επιλέξετε. Ο ανώτατος αριθμός των δόσεων είναι 100 για όλα τα χρέη (βλ. σχετικό πίνακα). Σε περιπτώσεις χρεών τα οποία περιλαμβάνουν ποσά πρόσθετων φόρων τα οποία βεβαιώθηκαν κατόπιν φορολογικών ελέγχων λόγω διαπίστωσης παραβάσεων μη εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων, υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολή δηλώσεων, τα ποσά των πρόσθετων αυτών φόρων θα εντάσσονται στο ολικό (100%) ή μερικό (30%-90%) «κούρεμα» που προβλέπει η ρύθμιση.

  2) Όλοι οι φόροι και όλες οι επιβαρύνσεις των παραπάνω περιπτώσεων που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στο χρονικό διάστημα από την 2-3-2015 έως και την 26η Μαϊου 2015 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση) εφόσον υπήρχε υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησής τους μέχρι και την 1-3-2015.

  Στο πλαίσιο αυτό οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι και τις 26 Μαϊου εκπρόθεσμες δηλώσεις για απλήρωτους φόρους των παραπάνω κατηγοριών και τα ποσά των οφειλών που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές θα μπορούν να τα εξοφλήσουν είτε εφάπαξ με απαλλαγή από το σύνολο των πρόσθετων φόρων εκπρόθεσμης υποβολής, είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με μερική απαλλαγή από τους πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής, κλιμακούμενη σε ποσοστά από 30% έως και 90% αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων που θα επιλέξουν.

  Στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπαχθεί και ο ΕΝΦΙΑ του 2014 που ακόμη δεν έχει βεβαιωθεί λόγω μη υποβολής δήλωσης Ε9 για το έτος 2014

  Μπορεί επίσης να υπαχθεί και ο ΕΝΦΙΑ που δεν έχει ακόμη βεβαιωθεί λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης Ε9 για το έτος 2014. Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις Ε9 έτους 2014 μέχρι τις 26 Μαϊου και ο ΕΝΦΙΑ που θα προκύψει από τις δηλώσεις αυτές θα μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ χωρίς καμία επιβάρυνση με τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις από 30%-90% στους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

  3) Όλες οι οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι τις 26 Μαϊου 2015 και αφορούν:

  α) φόρους για εισοδήματα ετών μέχρι και το 2013,

  β) ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους περιόδων μέχρι 31-12-2014

  γ) φόρους κατοχής ακίνητης περιουσίας, φόρους κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίοι αφορούν υποθέσεις μέχρι 31-12-2014.

  Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη κι αν οι κανονικές προθεσμίες καταβολής τους δεν έχουν λήξει μέχρι και τις 26 Μαϊου!

  Αρκεί να αφορούν έτη μέχρι και το 2013, εφόσον είναι φόρος εισοδήματος, ή έτη μέχρι και 31-12-2014 εφόσον είναι ΦΠΑ, ΦΜΥ, λοιποί παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι και πάσης φύσεως φόροι ακινήτων.

  Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις για τους φόρους αυτούς ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις για τους φόρους αυτούς μπορούν μέχρι 26 Μαϊου να υποβάλουν αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις και να πληρώσουν τα ποσά που θα προκύψουν είτε εφάπαξ χωρίς καμία επιβάρυνση με πρόσθετο φόρο εκπρόθεσμης υποβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις 30%-90% επί των πρόσθετων φόρων εκπρόθεσμης υποβολής.

  Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, ακόμη και το «χαράτσι» του έτους 2013 το οποίο επιβλήθηκε στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα χιλιάδων φορολογουμένων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ αλλά λόγω μη καταβολής του βεβαιώθηκε πρόσφατα από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ χωρίς καμία προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις 30%-90% επί των προσαυξήσεων.
  http://www.money-money.gr

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ