Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μετατροπή ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία σε ΙΚΕ

18 Μαΐου 2015

Μετατροπή ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία σε ΙΚΕ

μετασχηματισμοι επιχειρησεων

Μετατροπή ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία σε ΙΚΕ

ΑΕ, ΓΕΜΗ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, μετατροπη, ΟΑΕΕ, Φορολογικά νέα, 1297/72, 2166, μετασχηματισμοι επιχειρησεων,

Μετασχηματισμός - συγχωνεύσεις Και στην περίπτωση των Ι.Κ.Ε.με ποιο τρόπο γίνεται η μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης που τηρεί απλογραφικά βιβλία σε Ι.Κ.Ε ;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ ή ΑΕ
Ποια η καθαρή θέση των από μετασχηματισμό εταιρειών, βάση του ν1297/1972
ν.δ. 1297/1972- Παρατείνεται  επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Νόμος 2190/1920 - Άρθρο 67 Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, σε ανώνυμη εταιρία
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΙΚΕΕΠΕΑΕΓΕΜΗΟΑΕΕμετατροπη1297/722166μετασχηματισμοι επιχειρησεων
 Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2015 - 11:35


 Μετατροπή ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία σε ΙΚΕ   


Με ποιο τρόπο γίνεται η μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης που τηρεί απλογραφικά βιβλία σε Ι.Κ.Ε ;Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. Κ2-165/13.2.2014/13.2.2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα 
«Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. - Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. - Ε.Π.Ε. - Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης - Μετατροπή Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. σε μονοπρόσωπη Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. - Διαγραφή εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ»
ορίζεται ότι:
Φορολογικά νέα, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΓΕΜΗ, ΟΑΕΕ, μετατροπη,

Γίνετε μια Κοινωνία του Αστικού Δικαίου ή Ατομική Επιχείρηση να μετατραπεί σε ΙΚΕ; 

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του 4072/2012 «Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων». 

Η δυνατότητα μετατροπής του άρθρου 107 αφορά εταιρείες και όχι ατομικές επιχειρήσεις ή Κοινωνία Αστικού Δικαίου, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνονται στις μορφές εταιριών που έχει θεσπίσει ο Έλληνας νομοθέτης. 

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με ν. 2166/1993, ν.δ. 1297/1972


ΑΕ, ΓΕΜΗ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, μετατροπη, ΟΑΕΕ, Φορολογικά νέα, 1297/72, 2166, μετασχηματισμοι επιχειρησεων,
Μετασχηματισμός - συγχωνεύσεις : στην περίπτωση των Ι.Κ.Ε. έχουν ισχύ οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 1297/72 και 2166/93. 
Μπορεί να μετατραπεί 

  • κοινωνία σε Ι.Κ.Ε.
  • να συγχωνευθούν ατομικές επιχειρήσεις και να ιδρύσουν νέα Ι.Κ.Ε., 
  • μετατροπή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αναπτυξιακών νόμων ν. 2166/1993, ν.δ. 1297/1972, στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτουν μετασχηματισμοί επιχειρήσεων κάθε μορφής, η αρμοδιότητα ερμηνείας των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, διαβάζουμε σχετικά από το με αριθμό Κ2 -4113/8-6-2012 έγγραφό της, απάντηση σε παρόμοιο αίτημα, σύμφωνα με την οποία μετατροπή ατομικής επιχείρησης με βιβλία Β’ κατηγορίας (απλογραφικά) μπορεί να γίνει βάσει των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ