Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μέτρα, μέτρα, μέτρα ... 2015 - 2016 Η ελληνική πρόταση

22 Ιουνίου 2015

Μέτρα, μέτρα, μέτρα ... 2015 - 2016 Η ελληνική πρόταση

Eurogroup                       Μέτρα, μέτρα, μέτρα ... 2015 - 2016 Η ελληνική πρότασηΕΤΙΚΕΤΕΣ:  μετραΤΣΙΠΡΑΣ

Μέτρα, μέτρα, μέτρα ... 2015 - 2016 Η ελληνική πρόταση

Φιλοδοξούν να εισπράξουν 680 εκατ.ευρώ μέχρι το τέλος του έτους από τον ΦΠΑ και ακόμη 665 εκατ.ευρώ από περιορισμό πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και αυξήσεις εισφορών σε συνταξιούχους


Από επιδρομή φόρων και αύξηση συντελεστών ΦΠΑ η ελληνική κυβέρνηση φιλοδοξεί να εισπράξει 8 δισ. ευρώ μέσα στους επόμενους 18 μήνες, αφού σχεδιάζει μέτρα 2,692 δισ. το 2015 και μέτρα με σκοπό να συγκετρωθούν 5,207 δισ. το 2016. 

 Τελευταία ενημέρωση:  :38Μέτρα, μέτρα, μέτρα ... 2015 - 2016 Η ελληνική πρόταση


Από τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ προβλέπεται η είσπραξη 680 εκατ.ευρώ το 2015 και 1 δισ 360 εκατ. ευρώ το 2016.


Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ελληνική πρόταση,

  • από την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προβλέπεται η εξοικονόμηση 665 εκατ.ευρώ το 2015. 
  • Συγκεκριμένα, από τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων 60 εκατ.ευρώ,
  •  από την αύξηση της εισφοράς κατά 3,9% θεωρούν ότι θα εισπράξουν 350 εκατ.ευρώ, 
  • από την αύξηση της συνεισφοράς των συνταξιούχων από το 4% στο 5% 135 εκατ.ευρώ μέχρι το τέλος του 2015.


Αναλυτικά Μέτρα  2015  2016 
 ΦΠΑ (ποσοστό του ΑΕΠ)  0,38%  0,74%
 Αναμόρφωση ΦΠΑ  680  1360
 Συντάξεις (ποσοστό του ΑΕΠ)  0,37%  1,05%
 Περιορισμοί στην πρόωρη συνταξιοδότηση   60  300
 Αύξηση εισφορών για βασικές συντάξεις κατά 3,9% ΙΚΑ   350  800
 Αύξηση των εισφορών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης(βασική σύνταξη)  135  270
 Αύξηση των εισφορών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης(επικουρικές)  0 240
 Αύξηση εισφορών για επικουρικές συντάξεις από 3% στο 3,5%  120  250
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ποσοστό του ΑΕΠ)   0,66%  0,58%
 Ειδικός φόρος 12% στα κέρδη των επιχειρήσεων άνω των 0,5 εκατ.  945   405
 Αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη των επιχειρήσεων από 26% στο 29%  0  410
 Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης   220  250
 ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ (ποσοστό του ΑΕΠ)  0,1%  0,5%
 Αμυντικές δαπάνες   0  200
 Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων  100  100
 Αύξηση του φόρου πολυτελείας συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών σκαφών  47  47
 VLTs  35  225
 Αδειες για 4G και 5G   0  350
 Αποτίμηση μέτρων  2692  5207
 %ΑΕΠ  1,51%  2,87%Από την αύξηση της φορολογίας επιχειρήσεων προβλέπεται να εισπραχθούν συνολικά 1 δισ.165 εκατ.ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση προτείνει να αυξηθεί η φορολογία των επιχειρήσεων από το 26% στο 29%, να επιβληθεί έκτακτη εισφορά 12% σε επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 500 χιλιάδων ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ