Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μίνι φορολογικό νομοσχέδιο διορθώνει 10 αδικίες

15 Ιουνίου 2015

Μίνι φορολογικό νομοσχέδιο διορθώνει 10 αδικίες

Μίνι φορολογικό νομοσχέδιο διορθώνει 10 αδικίες
Μίνι φορολογικό νομοσχέδιο διορθώνει 10 αδικίες
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το νομοσχέδιο ρυθμίζει με ευνοϊκό τρόπο ζητήματα φορολόγησης περιστασιακά απασχολούμενων (ανέργων, νοικοκυρών και φοιτητών) με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αγροτών και ομογενών κατοίκων εξωτερικού, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση που επέφερε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2013, αλλά μετατίθετο η εφαρμογή του για έναν χρόνο μετά και επομένως θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος για τα εισοδήματα του 2014.

Τελευταία ενημέρωση: 15/06/2015 - 11:34

Μίνι φορολογικό νομοσχέδιο διορθώνει 10 αδικίες


Για ανέργους, νοικοκυρές, φοιτητές, αγρότες και ομογενείς κατοίκους εξωτερικού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το νομοσχέδιο ρυθμίζει με ευνοϊκό τρόπο ζητήματα φορολόγησης περιστασιακά απασχολούμενων (ανέργων, νοικοκυρών και φοιτητών) με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αγροτών και ομογενών κατοίκων εξωτερικού, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση που επέφερε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2013, αλλά μετατίθετο η εφαρμογή του για έναν χρόνο μετά και επομένως θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος για τα εισοδήματα του 2014.
Αναλυτικά, οι προς ψήφιση διατάξεις του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπουν:

         Κατάργηση τεκμηρίων διαβίωσης για τους κατοίκους εξωτερικού.

Επανέρχεται το φορολογικό καθεστώς του προηγούμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) που ίσχυσε για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η υπέρμετρη φορολόγηση χιλιάδων κατοίκων εξωτερικού, κυρίως Ελλήνων ομογενών, με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης (για δευτερεύουσα κατοικία, επιβατικό ΙΧ κ.λπ.) μόνο και μόνο επειδή απέκτησαν πενιχρά εισοδήματα από τόκους καταθέσεων στη χώρα μας, της τάξεως μερικών λεπτών του ευρώ. Το καθεστώς που επανέρχεται προβλέπει ότι οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση φυσικού προσώπου που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται και η αθρόα εκροή από τη χώρα μας κεφαλαίων που ανήκουν σε Ελληνες ομογενείς.

Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων για τους φορολογούμενους που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του 2014 εισοδήματα μόνο από κεφάλαιο ή και από υπεραξία κεφαλαίου. 

Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου που έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο, δηλαδή από τόκους, μερίσματα ή εκμίσθωση ακινήτων ή και από υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. από μετοχές), τυχόν πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω του ότι τα τεκμήρια προσδιορίζουν το εισόδημα σε υψηλότερο επίπεδο από το δηλωθέν, θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ, και όχι με συντελεστή 26%+προκαταβολή επόμενου έτους, εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα (το εισόδημα που προκύπτει βάσει τεκμηρίων) δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει καλύψει με αποδείξεις το 10% της πρόσθετης διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος, ώστε να μη φορολογηθεί καθόλου.

Απαλλαγή των αγροτών από την υποχρέωση καταβολής φόρου 11%-33% για ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων. 

Δεν θα υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων στους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εισόδημα αυτό υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε αγροτικής έκτασης. Συνεπώς, οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να υπολογίσουν τις αντικειμενικές αξίες των εκτάσεών τους με βάση τα πολύπλοκα έντυπα «Αντικειμενικής Αξίας Γης» (ΑΑ-ΓΗΣ)
 Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην ελληνική βιομηχανία. Η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται ήδη από την πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Απαλλαγή από τον φόρο δωρεάς των χρηματικών ποσών και τυχόν εκτάκτων οικονομικών βοηθημάτων που καταβάλλονται στις οικογένειες των προσώπων που επλήγησαν από τη ναυτική τραγωδία του πλοίου Norman Atlantic. Ειδικότερα ορίζεται ότι απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται εντός του 2015 σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδέλφια των προσώπων που απεβίωσαν ή αγνοούνται, λόγω του ναυαγίου του πλοίου του Norman Atlantic που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2014.

Κώδικας ΦΠΑ

Τροποποίηση του Κώδικα ΦΠΑ Στόχος είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπιστούν όπως και οι ομοειδείς κοινοτικές και να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με ίσους όρους στους διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου (ΤΑΠ).

Ελαφρύνσεις για περιστασιακά απασχολούμενους

Φορολογικές ελαφρύνσεις για περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούμενους. 

Το δηλούμενο εισόδημα έως 6.000 ευρώ (με εξαίρεση αυτό που προέρχεται από κεφάλαιο ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ή και από αγροτική δραστηριότητα) ή το τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 των φορολογουμένων που είναι περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.), εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ και δεν τηρούν βιβλία ούτε εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, θα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως προερχόμενο από μισθούς.
Δηλαδή το εισόδημα αυτών των περιπτώσεων θα φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ (υπό την προϋπόθεση της συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας ίσης τουλάχιστον με το 10% του εισοδήματος) και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους.

Ρύθμιση για τους συμβολαιογράφους

Περιλαμβάνεται ρύθμιση για τους συμβολαιογράφους και την προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Συγκεκριμένα, επειδή η -προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία - ακυρότητα των συμβολαίων μεταβίβασης της κυριότητας ή δικαιωμάτων επί ακινήτων χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ είναι σοβαρή συνέπεια, η οποία πλήττει τις συναλλαγές και είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, εισάγεται ρύθμιση με την οποία εξορθολογίζονται οι συνέπειες από τη μη προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή τις ελλείψεις ή τα σφάλματα του πιστοποιητικού αυτού.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία και η άρση της ακυρότητας των συμβολαίων που συνετάγησαν μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, στα οποία έχει μεν επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αλλά έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή σφάλματα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται σε αυτό. Παράλληλα εξορθολογίζονται και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε βάρος συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων κ.λπ. και καθορίζονται ανάλογα με την αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή δικαιώματος σε αυτό, σε ποσοστό 0,1%, με ελάχιστο ποσό τα 300 ευρώ και μέγιστο τα 1.000 ευρώ.

Πρατήρια καπνικών
Επαναπροσδιορισμό των καθαρών εισοδημάτων και του αναλογούντος φόρου για τα πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων, για τη χρήση 2004. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών χρήσης 2004 των πρατηριούχων χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων που επανεντάχθηκαν στη Β’ κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η απογραφή της έναρξης της χρήσης αυτής επανυπολογίζεται με ποσοστό 10% των αγορών της περιόδου 2003 και γίνεται επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών και νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια ΔΟΥ.

http://www.naftemporiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ