Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Αυτοπαράδοση παγίων σε περίπτωση διακοπής, απόλυσης, αποχώρησης

24 Ιουλίου 2015

Αυτοπαράδοση παγίων σε περίπτωση διακοπής, απόλυσης, αποχώρησης

ΦΠΑ                                                                                                                                                                                                       

Αυτοπαράδοση παγίων σε περίπτωση διακοπής, απόλυσης, αποχώρησης 


Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του κωδ. Φ.Π.Α. και με βάση τα αναφερόμενα στην Π.7475/791/1986 Α.Υ.Ο., προκύπτει ότι ο υποκείμενος στο φόρο ο οποίος διακόπτει τις εργασίες του, οφείλει να αποδώσει στο Δημόσιο το φόρο που αναλογεί στα αγαθά της επιχείρησης για τα οποία ο υποκείμενος έτυχε έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου που επιβάρυνε την αγορά ή κατασκευή των εν λόγω αγαθών, κατά το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.Η απόδοση του οφειλόμενου φόρου στο Δημόσιο γίνεται με την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης, σύμφωνα με την παραπάνω Α.Υ.Ο. ή άλλο στοιχείο του Κ.Β.Σ., ενώ ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή αγοράς και όταν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αυτοπαραδιδόμενων αγαθών.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτοπαράδοσης των παγίων στοιχείων της επιχείρησης (κινητών και ακινήτων) για τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί διακανονισμού του άρθρου 33 του κωδ. Φ.Π.Α., λόγω παρέλευσης της πενταετούς περιόδου προς διακανονισμό κατά το χρόνο διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που κατά το χρόνο διακοπής των εργασιών δεν έχει παρέλθει η πενταετία του διακανονισμού, ο διακανονισμός του φόρου θα γίνει στην εκκαθαριστική δήλωση του έτους διακοπής για όλα τα εναπομείναντα έτη του διακανονισμού και θα έχει εφαρμογή η σχετική διάταξη περί οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης των αγαθών, σύμφωνα με την οποία θεωρείται ότι τα αγαθά διατίθενται σε αφορολόγητες 100% δραστηριότητες».

2. Ως φορολογητέα αξία για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κωδ. Φ.Π.Α. λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών (παρ. 2 άρθρου 19 Κωδ. Φ.Π.Α.).

Ως τρέχουσα αξία λαμβάνεται αυτή που θα πρέπει να καταβάλλει οποιοσδήποτε αγοραστής ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας, κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει τo εν λόγω αγαθό, στην κατάσταση που αυτό είναι (μεταχειρισμένο κ.λπ.).

Δημ. Γκλεζάκου «Φ.Π.Α. Ανάλυση, Ερμηνεία & Πρακτική Εφαρμογή», εκδ. 2008, το Θ.7.23

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ