Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί TAXIS-Τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων για τη χρήση του 2012 (οικονομικό έτος 2013)

2 Ιουλίου 2015

TAXIS-Τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων για τη χρήση του 2012 (οικονομικό έτος 2013)


TAXIS-Τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων για τη χρήση του 2012 (οικονομικό έτος 2013) - http://www.nexusmanagementconsultants.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:
 Παράταση στη προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

 Τελευταία ενημέρωση: 2/7/2015 - 12:30

TAXIS-Τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων για τη χρήση του 2012 (οικονομικό έτος 2013)

Η εφορία αποστέλλει ραβασάκια με χρέωση του τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων για τη χρήση του 2012 (οικονομικό έτος 2013).Εάν δεν σας έχει ακόμα, μπορείτε να το δείτε στο λογαριασμό της εταιρείας στο TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.


TAXIS-Τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων για τη χρήση του 2012 (οικονομικό έτος 2013)


Όλες οι κατηγορίες νομικών προσώπων – εταιρείες Α.Ε., ΕΠΕ, Ε.Ε., Ο.Ε. - καλούνται να πληρώσουν το ποσό των 1.000 ευρώ καταμερισμένο σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η συγκεκριμένη υποχρέωση προκύπτει καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης και χρέωσης του τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων για τη χρήση του 2012 (οικονομικό έτος 2013). Από την υποχρέωση πληρωμής του τέλους εξαιρούνται μόνο οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληρώσει ήδη.

Το συγκεκριμένο ποσό βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε νομικά πρόσωπα, τα οποία υπέβαλαν φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 01/01 - 31/12/2012).

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με προθεσμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δημοσίων υπηρεσιών και η επόμενες έως και την τελευταία εργάσιμη του αντίστοιχου μήνα.
Όσοι προβούν σε εφάπαξ καταβολή της έως και την προθεσμία εξόφλησης της πρώτης δόσης θα έχουν έκπτωση 1,5%.

Γιατί το TAXIS χρεώνει Τέλος επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα για τη χρήση του 2012 (οικονομικό έτος 2013)

Τα νομικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2012 το οποίο δεν εκδόθηκε ποτέ και γιαυτό εκκρεμεί η καταβολή του. Αντίθετα στη χρήση του 2013 το ποσό του τέλους επιτηδεύματος βεβαιώνεται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος, πράγμα που συμβαίνει και φέτος για τη χρήση του 2014.

Μπορώ να ρυθμίσω το τέλος επιτηδεύματος με βάση τις 100 δόσεις;

Ασφαλώς μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να υπαχθεί στην ρύθμιση των 100 δόσεων. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20€.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ