Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΟΑΕΕ

16 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΟΑΕΕ

Ασφαλιστικά                  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΟΑΕΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΟΑΕΕ

Αίτηση διαγραφής από τα μητρώα ΟΑΕΕ σε ατομική επιχείρηση : εμπόρων, επαγγελματιών, βιοτεχνών κτλ


1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση διαγραφής από OAEE (δίνονται από Υπηρεσία)
2. Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη τα μεταγενέστερα της διακοπής εργασιών του φυσικού προσώπου.
4. Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί διαγραφής από τα Μητρώα
5. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως: ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων κα, απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την εν λόγω άδεια)
6. Βιβλιάριο εισφορών ή μια απόδειξη πληρωμής OAEE
7. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής όταν γίνεται από τρίτο πρόσωπο, που να αναφέρει ρητά την δυνατότητα υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων του Ν1599/86
8. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αποκατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ