Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί H Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

5 Σεπτεμβρίου 2015

H Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)


:00 Τελευταία ενημέρωση: :00

H Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)


Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν κάποιες βασικές πληροφορίες για τον νέο αυτό εταιρικό τύπο καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη σύστασή της.
Συνιστούμε να διαβάσετε τα σχετικά αρχεία στο τέλος της σελίδας για να ενημερωθείτε πληρέστερα για τις δυνατότητες που παρέχει ο συγκεκριμένος εταιρικός τύπος καθώς και για τις ιδιαιτερότητές του. Τον νόμο μπορείτε να τον αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ενώ την αιτιολογική έκθεση αυτού μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Τις Υπηρεσίες Μιας Στάσεις θα τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://gge.gov.gr/?page_id=1730
Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν για να ιδρυθεί μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία;
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρίας;
Τι είναι οι κεφαλαιακές εισφορές;
Τι είναι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές;
Τι είναι οι εγγυητικές εισφορές;
Μπορεί το ίδιο πρόσωπο να συμμετέχει με διάφορα είδη εισφορών;
Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που χρειάζεται για να συσταθεί μια εταιρία;
Ποια είναι η ευθύνη των εταίρων/μετόχων;
Πού απευθύνεστε για τη σύσταση της εταιρίας;
Ποια είναι η Υπηρεσία Μιάς Στάσης;
Πού μπορώ να βρω την Υπηρεσία Μιάς Στάσης;
Τι θα χρειαστεί να πληρώσω για να συσταθεί η εταιρία;
Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις;
Πώς γίνονται οι πληρωμές;
Πότε γίνονται οι πληρωμές;
Σε ποια Τράπεζα μπορώ να πληρώσω;
Τι γίνονται τα ποσά που πληρώθηκαν αν δεν συσταθεί τελικά η εταιρία;
Πού μπορώ να βρω τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης;
Τι πρέπει να κάνω πριν πάω στην Υπηρεσία Μιας Στάσης;
Τι πρέπει να προσκομίσω στην Υπηρεσία Μιας Στάσης;
Πρέπει να παραστώ αυτοπροσώπως; Μπορώ να παραστώ με εκπρόσωπο;
Χρειάζεται εκπρόσωπος ακόμα κι αν παραστούμε αυτοπρόσωπα; Γιατί;
Τι άλλο θα μου ζητήσει η Υπηρεσία Μιας Στάσης;
Πρέπει να πληρώσω κάτι;
Τι άλλο μπορεί να μου ζητηθεί;
Τι συμβαίνει εάν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή λανθασμένα;
Τι θα συμβεί εάν δεν συμπληρώσω ή διορθώσω τα στοιχεία που μου ζητά η Υπηρεσία Μιας Στάσης στην προθεσμία που μου έχει θέσει;
Είναι δεσμευτικές οι προθεσμίες που μου θέτει η Υπηρεσία Μιας Στάσης;
Χρειάζεται να εγγραφώ στον ΟΑΕΕ; Τι χρειάζεται να κάνω για να εγγραφώ στον ΟΑΕΕ;
Τι χρειάζεται να κάνω για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας των ιδρυτών;
Τι χρειάζεται να κάνω για τη χορήγηση ΑΦΜ των ιδρυτών;
Πότε υπογράφεται η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης εταιρίας;
Ποιες πληρωμές γίνονται σε αυτό το στάδιο;
Πότε καταχωρείται η εταιρία στο Γ.Ε.ΜΗ.;
Πότε παίρνει η εταιρία ΑΦΜ;
Πότε εγγράφονται οι εταίροι/μέτοχοι στα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα;
Πότε εγγράφεται η εταιρία στο οικείο επιμελητήριο;
Τι άλλες ενέργειες κάνει η Υπηρεσία Μιας Στάσης;
Πότε ολοκληρώνεται η σύσταση της εταιρίας; Περαιτέρω ενέργειες
Πώς μπορώ να έχω ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου μου;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ