Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ανακοίνωση για Προσωπικές Εταιρείες Ατομικές Επιχειρήσεις και Λοιπούς Υπόχρεους μέλη ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ

7 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση για Προσωπικές Εταιρείες Ατομικές Επιχειρήσεις και Λοιπούς Υπόχρεους μέλη ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ

ΓΕΜΗ                               Ανακοίνωση για Προσωπικές Εταιρείες Ατομικές Επιχειρήσεις και Λοιπούς Υπόχρεους μέλη ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 


:55 Τελευταία ενημέρωση: :55

Ανακοίνωση για Προσωπικές Εταιρείες
Επιχειρήσεις, επιμελητηριο, μητρώο, ΓΕΜΗ, gemh, ΟΕ, ΕΕ,

Ατομικές Επιχειρήσεις και Λοιπούς Υπόχρεους μέλη ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑΑνακοίνωση για Προσωπικές Εταιρείες Ατομικές Επιχειρήσεις και Λοιπούς Υπόχρεους μέλη ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ

Επιχειρήσεις, επιμελητηριο, μητρώο, ΓΕΜΗ, gemh, ΟΕ, ΕΕ,

Ανακοίνωση για Προσωπικές Εταιρείες Ατομικές Επιχειρήσεις και Λοιπούς Υπόχρεους μέλη ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό K2-4946 (ΦΕΚ 2619/30-10-2014), σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του ν.3419/2005, η διεκπεραίωση των εγγράφων για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης.
Ως εκ τούτου :
1. Οι προσωπικές εταιρείες οι ατομικές επιχειρήσεις και οι λοιποί υπόχρεοι, υποχρεούνται σε έκδοση κωδικών ζεύγους πρόσβασης από το www.businessportal.gr, μέσω του οποίου θα καταβάλλεται το τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ το οποίο είναι προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε πράξη στο ΓΕΜΗ (μεταβολές, πιστοποιητικά κλπ.)

2. Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ και αφορούν στην εγγραφή και σε κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων έχουν ήδη οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμό Κ1-884/19-04-2012 (Β’ 1420).
Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.
Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη καταβολή των τελών καταχώρησης μεταβολής (10 ευρώ). Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι διαθέσιμη μέσω του www.businessportal.gr.

3. Μέχρι να καταστεί διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης καταχώρησης για τροποποίηση καταστατικού, οι υπόχρεοι θα υποβάλλουν μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, με ψηφιακό τρόπο, τις πράξεις και τα στοιχεία.
Η πληρωμή των τελών καταχώρησης ή και του τέλους διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ θα γίνεται με την έκδοση εντολής πληρωμής η οποία θα εξοφλείται μέσω τραπεζικών υπηρεσιών.

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ