Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ηλεκτρονικά κατασχετήρια από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σε βάρος οφειλετών ασφαλιστικών ταμείων

30 Οκτωβρίου 2015

Ηλεκτρονικά κατασχετήρια από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σε βάρος οφειλετών ασφαλιστικών ταμείωνΗλεκτρονικά κατασχετήρια από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σε βάρος οφειλετών ασφαλιστικών ταμείων

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις απο το ΚΕΑΟ σε οφειλέτες των Ταμείων
Ηλεκτρονικές κατασχέσεις απο το ΚΕΑΟ σε οφειλέτες των Ταμείων

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις απο το ΚΕΑΟ σε οφειλέτες των Ταμείων

Τον Δεκέμβρη αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα πρώτα ηλεκτρονικά κατασχετήρια από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σε βάρος οφειλετών ασφαλιστικών ταμείων.


Ηλεκτρονικά κατασχετήρια από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σε βάρος οφειλετών ασφαλιστικών ταμείων


Το ΚΕΑΟ, που διαχειρίζεται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία άνω των 5.000 ευρώ, δρομολογεί για πρώτη φορά την εφαρμογή του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων (ηλεκτρονικές κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς) με βάση την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται και από τις Eφορίες για χρέη προς το Δημόσιο.

Στη νέα έκθεση του ΚΕΑΟ(Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών), η οποία δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα και αφορά το χρονικό διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2015, αναφέρεται ότι στο ΚΕΑΟ γίνεται διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση του μηχανισμού είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

Το ΚΕΑΟ προωθεί την διασύνδεση με τη ΓΓΠΣ για την άντληση στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, την εναρξη εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, έχοντας ως βάση την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται από τις ΔΟΥ αλλά και την συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (περιφέρειες, αρμόδια υπουργεία κ.λπ.) για έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας επιχειρήσεων που δημιουργούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ συνολικά έως τον Σεπτέμβριο του 2015 είχαν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ, 275.857 περιπτώσεις οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, που συνολικά ανέρχονται σε 12,92 δισεκ ευρώ. Στο τέλος Σεπτεμβρίου το συνολικό τρέχον υπόλοιπο είχε διαμορφωθεί στα 14,89 δισεκ ευρώ. Ο λόγος είναι ότι το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς οι οφειλές, είτε επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, είτε μειώνονται από τμηματικές καταβολές, είτε εξοφλούνται.

Ανά εύρος οφειλής διαπιστώνεται ότι μόλις 995 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών, δηλαδή 3,38 δισεκ ευρώ. Επίσης, το 40% των οφειλετών ή 107.105 περιπτώσεις έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας (συνολικά οφείλουν 999.294.957 ευρώ). Πάντως η μεγαλύτερη συγκέντρωση οφειλών (3,48 δισεκ ευρώ) εντοπίζεται στην κλίμακα από 50.000 - 100.000 ευρώ, όπου εντοπίζονται 51.562 οφειλέτες (19%). Επιπλέον, το 22% των οφειλετών (57.923), χρωστούν ποσά από 15.000 – 30.000 ευρώ ο καθένας και συνολικά οφείλουν πάνω από 1,12 δισεκ ευρώ.

Οι περισσότεροι οφειλέτες προέρχονται από τον ΟΑΕΕ (136.678) με το σύνολο της οφειλής τους να ανέρχεται στα 4,19 δισεκ ευρώ. Ακολουθεί το ΙΚΑ με 108.041 οφειλέτες αλλά οφειλές που ξεπερνούν τα 8,4 δισεκ ευρώ. Ο ΟΓΑ έχει 29.792 οφειλέτες στα μητρώα του ΚΕΑΟ με οφειλές 219.339.185 ευρώ και το ΕΤΑΑ 1.346 οφειλέτες με συνολική οφειλή 97.576.916 ευρώ.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία που δημοσίευσε το ΚΕΑΟ προκύπτει ότι το 18,56% του συνόλου της οφειλής ή 2,76 δισεκ ευρώ, δημιουργήθηκε από το 2010 και μετά, ενώ 81,44% της συνολικής οφειλής ή 12,12 δισεκ ευρώ, προήλθε από οφειλέτες που είχαν δημιουργήσει οφειλές και πριν από το 2010. Άρα το πρόβλημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταμεία, δεν δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης, αλλά είναι παλαιότερο.

Το ΚΕΑΟ έχει εντοπίσει περιπτώσεις συστηματικής εισφοροδιαφυγής και δημιουργίας οφειλών με συνδυαζόμενες πρακτικές και έχει υποβάλλει σχετικές μηνυτήριες αναφορές για οφειλές ύψους 230 εκατ ευρώ. Ταυτόχρονα το ΚΕΑΟ πραγματοποιεί και έλεγχο αφερεγγυότητας επιχειρήσεων, μέσω του μέτρου της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ. Έχει εφαρμοστεί σε 274 επιχειρήσεις υψηλού δείκτη αφερεγγυότητας τους τελευταίους μήνες και οι 53 από αυτές προέβησαν σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης, συγκεντρώθηκαν φορολογικά στοιχεία των υπεύθυνων των επιχειρήσεων αυτών για να πραγματοποιηθούν στοχευμένα και πιο αποτελεσματικά αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Σε ό,τι αφορά για τις ενέργειες είσπραξης που έγιναν από το ΚΕΑΟ έως και τον Σεπτέμβριο, διαπιστώνεται ότι εστάλησαν 256.764 ατομικές ειδοποιήσεις για σύνολο οφειλής 8,63 δισεκ ευρώ. Επίσης, καταγράφηκαν 129.873 περιπτώσεις ρυθμίσεων, με το ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών να ανέρχεται στα 4,9 δισεκ ευρώ.

Συνολικά, υπάχθηκαν στη νέα ρύθμιση 133.303 οφειλέτες του ΚΕΑΟ. Από αυτούς οι 30.259 βγήκαν εκτός ρύθμισης έως και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, δηλαδή δύο μήνες μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων, με χρέη που συνολικά ανέρχονται στο 1,15 δισεκ ευρώ. Επίσης, υπήρξαν και 17.295 περιπτώσεις οφειλετών που ολοκλήρωσαν τη ρύθμισή τους, καταβάλλοντας στο ΚΕΑΟ ποσό 76.920.757 ευρώ. Έτσι, από τη νέα ρύθμιση, στο τέλος Σεπτεμβρίου είχαν παραμείνει εντός 85.749 οφειλέτες του ΙΚΑ και του ΚΕΑΟ με ρυθμισμένες οφειλές ύψους 2.471.024 ευρώ.

Από τους 30.259 οφειλέτες του ΚΕΑΟ που βγήκαν εκτός ρύθμισης, οι 20.936 είναι οφειλέτες του ΙΚΑ με συνολικό ποσό οφειλής στο 1,05 δισεκ ευρώ. Από αυτούς, οι 19.680 (94%) έχουν οφειλές κάτω των 150.000 ευρώ ο καθένας και συνολικές οφειλές 404.412.426 ευρώ. Το υπόλοιπο 6%, δηλαδή οφειλέτες με οφειλή άνω των 150.000 ευρώ συγκεντρώνουν το 62% της συνολικής αρρύθμιστης πλέον οφειλής (650.409.536 ευρώ). Δηλαδή, ένας μικρός αριθμός μεγαλοφειλετών προκαλεί τις μεγαλύτερες απώλειες είσπραξης εσόδων, λόγω απώλειας ρύθμισης.

Από το σύνολο των 133.303 περιπτώσεων οφειλετών που υπάχθηκαν σε ρύθμιση, διαπιστώνεται ότι το 55,58% ή 74.084 οφειλέτες, έχουν επιλέξει να εξοφλήσουν τα χρέη τους από 73 έως 100 δόσεις.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ έχουν εισπραχθεί ποσά 829.676.521 ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του 2015. Από αυτά το 59,07% ή 490.069.501 ευρώ προέκυψαν από ρυθμίσεις οφειλών. Μόνο το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015, εισπράχθηκαν από το ΚΕΑΟ ποσά 159.207.472 ευρώ. Από αυτά, το 64% ή 101.113.357 ευρώ, προήλθαν από οφειλές που είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση.
http://www.dikaiologitika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ