Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ο αντικαταστάτης της Σαββαϊδου στη ΓΓΔΕσόδων

23 Οκτωβρίου 2015

Ο αντικαταστάτης της Σαββαϊδου στη ΓΓΔΕσόδων

                              ΓΓΔΕ    

Ο αντικαταστάτης της Σαββαϊδου στη ΓΓΔΕσόδων


Ο αντικαταστάτης της Σαββαϊδου στη ΓΓΔΕσόδων

Ο αντικαταστάτης της Σαββαϊδου στη ΓΓΔΕσόδων

Ορίστηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο αντικαταστάτης της πρώην Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, η οποία αποπέμφθηκε με ομόφωνη απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη.
Ο αντικαταστάτης της Σαββαϊδου στη ΓΓΔΕσόδων

Το σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Η απόφαση αναφέρει πως η κυβέρνηση αποφασίζει “τον ορισμό ως αναπληρωτή της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας της Αικατερίνης Σαββαΐδου, μέχρι τον διορισμό του διαδόχου της, τον Μπάκα Ιωάννη του Δημήτριου, υπάλληλο του Κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων”.

Προστίθεται πως “σε περίπτωση που ο ορισθείς αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιοδήποτε λόγο παύσει να τα ασκεί, ως αναπληρώτρια, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τον διορισμό νέου, ορίζεται η Γιαλούρη Ειρήνη του Δημητρίου, υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων”.
http://www.nooz.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ