Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Οι 2 νέες αλλαγές στα capital controls

5 Οκτωβρίου 2015

Οι 2 νέες αλλαγές στα capital controls

Τράπεζες                       Οι 2 νέες αλλαγές στα capital controls

:24 Τελευταία ενημέρωση: :24

Οι 2 νέες αλλαγές στα capital controls

Σε δύο ακόμη αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τους περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου.


Οι 2 νέες αλλαγές στα capital controls

Οι δύο αλλαγές αφορούν στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η απόφαση του προηγούμενου 10ημέρου εξαιρούσε από τους περιορισμούς την «είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους (σ.σ πελάτες των τραπεζών) − πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό, έως κατ’ ανώτατο του ποσού των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά πελάτη τους − δικαιούχο εμβάσματος, ανά ημερολογιακό μήνα».

1. O περιορισμός των 1.800 ευρώ δεν υπάρχει πλέον

Μετά την αλλαγή, ο περιορισμός των 1.800 ευρώ δεν υπάρχει πλέον καθώς η συγκεκριμένη παράγραφος αντικαταστάθηκε ως εξής: «Η δεύτερη υποπερίπτωση της περίπτωσης ια της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση θ΄ της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «ii) είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους - πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό».

2.Επιτρέπονται συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό έως και 5.000€/ημέρα

Με δεύτερη αλλαγή ορίζεται ότι επιτρέπονται συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ η καθεμία ανά ημέρα και ανά πελάτη.

Η προσθήκη «ανά ημέρα και ανά πελάτη» έγινε τώρα καθώς η μορφή της απόφασης είχε μέχρι τώρα ως εξής:
«Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η καθεμία, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για το κάθε πιστωτικό ίδρυμα».

naftemporiki.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ