Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Διαχειρίσιμες οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

2 Νοεμβρίου 2015

Διαχειρίσιμες οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

  

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώνεται σύντομα το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης
Με κεφαλαιακές ανάγκες που θεωρούνται διαχειρίσιμες και εν αναμονή – λογικά σήμερα της εξειδίκευσης των όρων της ανακεφαλαιοποίησης, οι ελληνικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος μίας δύσκολης πορείας που ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί με την ανακεφαλαιοποίηση μέχρι 31/12/15

Διαχειρίσιμες οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών


Ανακούφιση για τις διαχειρίσιμες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

Διαχειρίσιμες οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

Ο "λογαριασμός" για συνολική υστέρηση κεφαλαίων 4,4 δισ. ευρώ με το βασικό και 14,4 δισ. ευρώ με το δυσμενές σενάριο του stress test της ΕΚΤ αντιμετωπίζεται με ανακούφιση από τις τράπεζες. Αυτές τώρα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 6 Νοεμβρίου στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ τα σχέδια για πώς θα καλύψουν το κεφαλαιακό τους έλλειμμα. Στη συνέχεια, με την κυρίως διαδικασία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, οι τράπεζες θα δημιουργήσουν κεφαλαιακά αποθέματα προληπτικής εποπτείας, τα οποία θα βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των ισολογισμών τους και τη δυνατότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενων αρνητικών μακροοικονομικών "αναταράξεων".
Κομβικό σημείο της διαδικασίας θα είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, κάτι που αποτελεί στόχο "θεσμών" - κυβέρνησης και τραπεζών και για την οποία εκφράζεται αισιοδοξία λόγω των διαχειρίσιμων κεφαλαιακών αναγκών.

Η συγκέντρωση των απαιτούμενων νέων κεφαλαίων και η εντός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση της διαδικασίας, πάντως, δεν θα είναι οι μοναδικοί κριτές για την επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης. Προκειμένου αυτή να αποδειχτεί όντως η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, όπως είναι ο στόχος της κυβέρνησης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των συμφωνημένων με τους εταίρους μεταρρυθμίσεων και επιπλέον θα υπάρξει σωστή διαχείριση του προβλήματος των "κόκκινων" δανείων. Πρόκειται για τις παραμέτρους που έθεσε χθες στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του stress test, ο γενικός διευθυντής του SSM, Ramon Quintana, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Capital.gr.

Σε κάθε περίπτωση, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό κλάδο, ούτως ώστε να απομακρυνθούν σταδιακά τα capital controls και να ξεκινήσει εκ νέου η χρηματοδότηση της Οικονομίας.

Στο φετεινό stress test της ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες προέκυψαν σημαντικές προσαρμογές από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, καθώς η επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα οδήγησε σε αύξηση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και σε μείωση τόσο της αξίας των εξασφαλίσεων, όσο και των αποτιμήσεων των ταμειακών ροών. Ο έλεγχος των δανείων, επιπλέον, επιβαρύνθηκε από την εφαρμογή των τυποποιημένων, πανευρωπαϊκά, βασικών δεικτών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Τέλος, το γεγονός ότι οι αντισταθμιστικές επιδράσεις της φορολογίας δεν ελήφθησαν υπόψη στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού οδήγησε σε αύξηση των προσαρμογών που προέκυψαν από τον φετινό έλεγχο έναντι του περσινού.

Η μεθοδολογία που εφάρμοσε η ΕΚΤ περιλάμβανε ένα βασικό σενάριο και ένα σενάριο δυσμενών εξελίξεων, με περίοδο αναφοράς 30 Ιουνίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) που έπρεπε να διατηρούν οι ελληνικές τράπεζες ήταν 9,5% σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 8% σύμφωνα με το δυσμενές.

Σημειώνεται ότι οι παραδοχές του stress test για το ΑΕΠ στο βασικό σενάριο προέβλεπαν ύφεση – 2,3% το 2015 και – 1,3% το 2016 και ανάπτυξη 2,7% το 2017, ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις στο δυσμενές σενάριο διαμορφώνονταν σε – 3,3%, - 3,9% και 0,3%.

Κατόπιν αυτών, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώνονται ως εξής (η αναφορά γίνεται κατά σειρά μικρότερων αναγκών στο βασικό σενάριο, το οποίο οι τράπεζες υποχρεούνται να καλύψουν από ιδιώτες προκειμένου να θεωρούνται φερέγγυες):

* Alpha Bank: 263 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 2,743 δισ. ευρώ στο δυσμενές
* Eurobank: 339 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 2,122 δισ. ευρώ στο δυσμενές
* Εθνική: 1,576 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 4,6 δισ. στο δυσμενές
* Πειραιώς: 2,213 δισ. στο βασικό σενάριο και 4,933 δισ. στο δυσμενές


Ανακούφιση για τις διαχειρίσιμες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

Πέραν των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η αξιολόγηση που διενήργησε η ΤτΕ για λογαριασμό της ΕΚΤ στην Attica Bank, έδειξε ότι η τελευταία παρουσιάζει κεφαλαιακές ανάγκες 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1,021 εκατ. ευρώ στο δυσμενές. Εντός μιας εβδομάδας, η Τράπεζα Αττικής θα υποβάλει στην ΤτΕ σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα καλυφθεί η υστέρηση αυτή. Το σχέδιο θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να προκύψουν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες και η Τράπεζα Αττικής να προχωρήσει στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
http://www.capital.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ