Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της ΕΤΕ

20 Νοεμβρίου 2015

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της ΕΤΕ


Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της ΕΤΕ
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της ΕΤΕ

ΕΤΕ:Στα 0,02 ευρώ η τιμή διάθεσης - Στα 0,30 ευρώ μετά το reverse split

Από τη διαδικασία, η ΕΤΕ άντλησε 1,166 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών. Στο σχετικό ποσό συνυπολογίζεται και η εθελοντική άσκηση διαχείρισης παθητικού της τράπεζας.Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της ΕΤΕ

Ολοκληρώθηκε χθες το book building της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η ΕΤΕ κάλυψε επιτυχώς το κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το βασικό σενάριο και όρισε την τιμή διάθεσης σε 0,02 ευρώ ανά προσφερόμενη νέα μετοχή ή 0,30 ευρώ μετά το reverse split με αναλογία 15 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή.

Από τη διαδικασία, η Εθνική Τράπεζα άντλησε 1,166 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών. Στο σχετικό ποσό συνυπολογίζεται και η εθελοντική άσκηση διαχείρισης παθητικού της τράπεζας.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα, υπό το βασικό σενάριο, το οποίο ανέρχεται στα 1,456 δισ. ευρώ, θα καλυφθεί τόσο από τα 1,166 δισ. ευρώ όσο και από πρόσθετα κεφάλαια, ύψους 308 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων κατανομής βαρών.

Το έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο, θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης νέων μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Oλόκληρη η ανακοίνωση της ΕΤΕ


Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος -0,21% ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών με την προσφορά σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ όρισε την τιμή διάθεσης στα €0,02 ανά προσφερόμενη Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») ή €0,30 ανά Νέα Μετοχή μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών και τη συνένωση αυτών (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές μετοχές προς 1 Νέα Μετοχή, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Διεθνούς Προσφοράς και με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

H ζήτηση από τους επενδυτές, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αποδοχής προσφορών από κατόχους ομολογιών, στο πλαίσιο της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού της ΕΤΕ, που ανακοινώθηκε την 2 Νοεμβρίου 2015 (Liability Management Exercise) ανέρχεται περίπου σε €1.166 εκατομμύρια.

Η Τράπεζα εκτιμά την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για τις Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης την ή περί την 30 Νοεμβρίου 2015 με στόχο την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους €300 εκατομμυρίων.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το βασικό σενάριο, που ανέρχεται σε €1.456 εκατομμύρια θα υπερκαλυφθεί από την άντληση κεφαλαίων ύψους €1.166 εκατομμυρίων, τα κεφάλαια από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και από τα πρόσθετα κεφάλαια ύψους €308 εκατομμυρίων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων κατανομής βαρών (που συμπεριλαμβάνουν τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων της Τράπεζας) κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας για παροχή Κρατικής Ενίσχυσης προκειμένου να καλυφθεί το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο.

Το εν λόγω έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης από το ΤΧΣ Νέων Μετοχών (για το 25% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών («CoCos») (για το 75% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών).

Η Τράπεζα εκτιμά ότι με την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακών ενεργειών της θα είναι σε θέση να προβεί στην αποπληρωμή των CoCos στο εγγύς μέλλον, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η κατανομή των Νέων Μετοχών σε επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά, θα λάβει χώρα την ή περί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015.

Η ΕΤΕ αναμένει να συνάψει σύμβαση αναδοχής σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά παράλληλα με την κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές. Η ολοκλήρωση της Διεθνούς Προσφοράς θα υπόκειται στην έγκριση από το Eurogroup της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους €2 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) προς το Ελληνικό Δημόσιο και την εκταμίευση των κεφαλαίων υπό το Τρίτο Πρόγραμμα για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών (στο βαθμό που τα εν λόγω κεφάλαια αφορούν την ΕΤΕ) το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κάλυψης των Νέων Μετοχών.

Οι Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co International plc. ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι COMMERZBANK, Keefe, Bruyette & Woods (εταιρεία του Ομίλου Stifel) και Nomura International plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι BNP Paribas και HSBC Bank plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές (CoBookrunners) για τη Διεθνή Προσφορά.
http://www.naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ