Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ποια δικαιολογητικά θέλω για τη δήλωση θανάτου στην εφορία

26 Νοεμβρίου 2015

Ποια δικαιολογητικά θέλω για τη δήλωση θανάτου στην εφορία


Ποια δικαιολογητικά θέλω για τη δήλωση θανάτου στην εφορία
dikaiologitika gia dilosi thanatou

Δικαιολογητικά που χρειάζεστε για να δηλώσετε τον θάνατο του/της συζύγου σας.

Ποια δικαιολογητικά θέλω για τη δήλωση θανάτου στην εφορία
Φωτοτυπία ταυτότητας του θανόντα

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εκδίδεται από το ληξιαρχείο και χρησιμεύει σε οποιαδήποτε συναλλαγή με ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, εφορίες κλπ. καθώς και στην έκδοση άδειας ταφής.)


Για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου, χρειάζεστε:

-Για θάνατο σε οικία: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιδιώτη Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο από το Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο.
-Για θάνατο σε νοσοκομείο, κλινική ή άλλο ίδρυμα: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό, νόμιμα θεωρημένο από την Διεύθυνση ή Γραμματεία του ιδρύματος και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
-Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης. Εάν δεν την βρίσκετε ή την έχετε χάσει, μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α' βαθμού συγγένειας.
-Η Αστυνομική ταυτότητα του προσώπου που δηλώνει τον θάνατο.

back to topΠλήρης οδηγός για τη δήλωση του θανάτου στην εφορία
Πλήρης οδηγός για τη δήλωση του θανάτου στην εφορία

2. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (εκδίδεται από τον Δήμο που ήταν εγγεγραμμένος ο θανών / η θανούσα και χρησιμεύει στην έκδοση πιστοποιητικού μη λύσης γάμου που θα βρείτε παρακάτω)


Το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών εκδίδεται από τον Δήμο, χορηγείται μετά το θάνατο του ατόμου για τη ρύθμιση των περιουσιακών του στοιχείων και δικαιούται να το αιτηθεί μόνο ο πλησιέστερος συγγενής. Ο πλησιέστερος συγγενής αποκλείει τον απώτερο που σημαίνει πως αν ο πρώτος ζητήσει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, δεν δικαιούται να το ζητήσει κανένας άλλος.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε είναι τα εξής:

-Αίτηση (χορηγείται από την εκάστοτε υπηρεσία)
-Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
-Ληξιαρχική πράξη θανάτου (αν δεν την έχετε μαζί σας, ζητείται αυτεπάγγελτα, εφόσον δηλώσετε ακριβή ημερομηνία θανάτου και ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος)
– Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986.Συμπληρώνεται από τον πλησιέστερο συγγενή του θανόντος ανάλογα με την κατάσταση του αποβιώσαντος (έγγαμος με παιδιά, έγγαμος χωρίς παιδιά ή άγαμος).
Όλοι οι πλησιέστεροι συγγενείς του αποβιώσαντος πρέπει να αναφέρονται και να προκύπτουν από την οικογενειακή του μερίδα ή από προηγούμενες (πατρική, έγγαμη, κ.ά) οι οποίες επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένες και πλήρεις όσον αφορά στα τέκνα (αλλά και στα τυχόν υιοθετημένα ή αναγνωρισμένα εκτός γάμου), στο βαθμό γάμου, καθώς και στα στοιχεία διαζυγίου ή θανάτου. Εάν δεν αναφέρονται, τότε το πιστοποιητικό δεν εκδίδεται λόγω έλλειψης στοιχείων και με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκδίδεται από το δικαστήριο, κληρονομητήριο.

back to top

3. Έκδοση πιστοποιητικού περί μη λύσεως γάμου

(το χρειάζεστε για να αποδείξετε στην εφορία, ότι όσο ο/η σύζυγος ήταν εν ζωή, δεν είχατε χωρίσει).
Η χορήγηση Πιστοποιητικού Περί μη λύσης του Γάμου γίνεται από το οικείο Πρωτοδικείο ή και μέσω ΚΕΠ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών (ή ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο)
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου αναφέρεται ότι:
« δεν έχει λυθεί ο γάμος μου που έγινε στις …………. με τον/την ………….. α) μέχρι την ημέρα του θανάτου του/της που συνέβη στις ……….. β) μέχρι σήμερα.»

back to top

4. Αντίγραφο διαθήκης ή πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη, διαθήκης (το δεύτερο εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο της περιοχής σας)

Σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη, διαθήκης, ο σχετικός νόμος έχει αλλάξει από τον Μάρτιο του 2013 και ενώ παλιότερα εκδίδονταν από το Πρωτοδικείο, πλέον εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο.

Για την έκδοση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, χρειάζεστε:

-Αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε, να την τυπώσετε και να την συμπληρώσετε ανοίγοντας το αρχείο που ακολουθεί)
– Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας-Μεγαρόσημο των 3 ευρώ για την αίτηση. – Mεγαρόσημo των 2 ευρώ για κάθε αντίγραφο του προς έκδοση πιστοποιητικού.
back to top

5. Δύο έντυπα Μ1 ( Ένα με τα στοιχεία του αποβιώσαντος και ένα με τα στοιχεία του επιζώντος, ώστε να τεθεί σε χηρεία).

Χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αλλά μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε από εδώ
back to top

6. Ένα έντυπο Μ7 (Στοιχεία κληρονόμων όλα τα Α.Φ.Μ.)

Χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αλλά μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε από εδώ

Με πληροφορίες  από http://singleparent.gr


back to top

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ