Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2015 δεν υπολογίστηκε έκπτωση ή μείωση ενώ την δικαιούμαι. Ποια η διαδικασία για διόρθωση του ΕΝΦΙΑ;

3 Νοεμβρίου 2015

Στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2015 δεν υπολογίστηκε έκπτωση ή μείωση ενώ την δικαιούμαι. Ποια η διαδικασία για διόρθωση του ΕΝΦΙΑ;

                                 

Στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2015 δεν υπολογίστηκε έκπτωση ή μείωση ενώ την δικαιούμαι. Ποια η διαδικασία για διόρθωση του ΕΝΦΙΑ;

Έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ

Έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ

Ποια η διαδικασία για διόρθωση του ΕΝΦΙΑ με τις σχετικές εκπτώσεις και οι μειώσεις;


Για όλες τις περιπτώσεις που δεν υπολογίστηκε η έκπτωση ή η μείωση του του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και για περιπτώσεις διαφωνιών αναφορικά με την αξία των ακινήτων, οι φορολογούμενοι μπορούν είτε να προβούν στις σχετικές διορθώσεις: 

  • είτε υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος ή 
  • να ακολουθήσουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1212/24.9.2015 η οποία παραπέμπει και στην ΠΟΛ.1163/23.7.2015

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις είναι εκείνες για τις οι οποίες θα έπρεπε να υπολογιστεί έκπτωση / μείωση:

Έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ

Συγκεκριμένα, έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται σε άγαμο με ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ εφόσον είναι έγγαμος για τη σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι
  • δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία συνολικής επιφάνειας άνω των 150 τμ, και 
  • η αξία της ακίνητης περιουσίας του (εκτός των αγροτεμαχίων) δεν υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ εάν είναι άγαμος, τις 150.000 ευρώ αν είναι έγγαμος και τις 200.000 ευρώ για έγγαμο με δύο παιδιά.

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται τρίτεκνοι-πολύτεκνοι και ΑΜΕΑ άνω του 80%, με εισόδημα έως 12.000 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 1000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο τέκνο, εφόσον η συνολική επιφάνεια της ακίνητης περιουσίας του δεν ξεπερνά τα 150 τμ. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπαίνει περιουσιακό κριτήριο.

Μείωση 20% από τον ΕΝΦΙΑ

Εφόσον είχαν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, το προηγούμενο έτος.

Οι κυριότερες αιτίες μη υπολογισμού των εκπτώσεων / μειώσεων είναι:

1. Λανθασμένη υποβολή Ε2, όπου δεν αναγράφηκε στο κωδικό 39 η ένδειξη του κενού κτίσματος, ή λανθασμένος αριθμός παροχής ΔΕΗ.
Διορθώνεται με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 και Ε1 με τα σωστά στοιχεία.
Μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο υπόδειγμα 1, της ΠΟΛ.1163/23.7.2015,  κατάθεση αίτησης στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.
2.Δεν υπολογίστηκε έκπτωση 50% ή πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο υπόδειγμα 2 ή 3, της ΠΟΛ.1163/23.7.2015 κατάθεση αίτησης στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ