Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ICAP: Πλήθος ατομικών επιχειρήσεων, η αγορά καταστημάτων μικρής λιανικής άκρως ανταγωνιστική

3 Δεκεμβρίου 2015

ICAP: Πλήθος ατομικών επιχειρήσεων, η αγορά καταστημάτων μικρής λιανικής άκρως ανταγωνιστική


ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Επιχειρήσειςλιανικηκαταστημαπροσωπικουτιμές,

ICAP: Πλήθος ατομικών επιχειρήσεων, η αγορά καταστημάτων μικρής λιανικής άκρως ανταγωνιστική

ICAP: «Κατακερματισμένη» η αγορά καταστημάτων μικρής λιανικής

ICAP: Πλήθος ατομικών επιχειρήσεων, η αγορά καταστημάτων μικρής λιανικής

ICAP: «Κατακερματισμένη» η αγορά καταστημάτων μικρής λιανικής


Ο κλάδος της μικρής λιανικής περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό καταστημάτων, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις.
«Κατακερματισμένη» είναι η εγχώρια αγορά καταστημάτων μικρής λιανικής (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, παντοπωλεία) ο δε κλάδος χαρακτηρίζεται από ευρεία γεωγραφική διασπορά, όπως προκύπτει από μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Ο κλάδος της μικρής λιανικής περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό καταστημάτων, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις. Απασχολούν μικρό αριθμό ή και καθόλου προσωπικό, δεδομένου ότι μεγάλο ποσοστό αυτών αφορά οικογενειακής μορφής Επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ICAP, σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο και ειδικότερα για τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών αποτέλεσε η απελευθέρωση της πώλησης καπνικών προϊόντων, καθώς και το άνοιγμα του επαγγέλματος του περιπτερούχου (Ν. 3919/2011). Με τον συγκεκριμένο νόμο καταργήθηκαν διάφοροι περιορισμοί όπως: τα πληθυσμιακά κριτήρια για την έκδοση της άδειας, η μόνιμη κατοικία των δικαιούχων κλπ.

Ο ανταγωνισμός στην αγορά καταστημάτων μικρής λιανικής 

Η εξεταζόμενη αγορά είναι κατακερματισμένη, ο βαθμός συγκέντρωσης του κλάδου είναι ουσιαστικά αμελητέος, ενώ ο ανταγωνισμός λόγω του πλήθους των εν λειτουργία καταστημάτων θεωρείται ιδιαίτερα έντονος, επισημαίνει η ICAP. Επιπλέον, σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, πολλές δε οδηγήθηκαν στην άρση της λειτουργίας τους τα τελευταία χρόνια.
back to top

Ο προσδιορισμός της τιμής λιανικής πώλησης

Για αρκετά από τα είδη που διατίθενται από τα καταστήματα, η τιμή λιανικής πώλησης δεν προσδιορίζεται από την ίδια την επιχείρηση μικρής λιανικής, αλλά είναι εκ των προτέρων είτε προσδιορισμένη είτε δεσμευτική (από τις διάφορες επιχειρήσεις/ προμηθευτές).

Τα καταστήματα μικρής λιανικής και τα εμπορεύματα που διαθέτουν

Τα καταστήματα μικρής λιανικής διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Σε γενικές γραμμές η ζήτηση των προϊόντων του κλάδου επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από αρκετούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Η τιμή πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, καθώς και οι γενικότερες μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το ύψος των αγορών που πραγματοποιούνται από τα καταστήματα μικρής λιανικής.

Επιπλέον, η θέση ενός καταστήματος (π.χ. αν βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές, κοντά σε εργασιακούς χώρους, κοντά σε άλλα καταστήματα λιανικής, κλπ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επισκεψιμότητά του και για τη διάρθρωση των πωλήσεών του.

Στατιστικά στοιχεία από την έρευνα στη μικρή λιανική

Η Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, επισημαίνει σχετικά με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των Επιμελητηρίων της χώρας (περίοδος έρευνας Απρίλιος – Μάιος 2015), ότι στον κλάδο της μικρής λιανικής λειτουργούν περίπου 31,4 χιλ. καταστήματα το 2015, αριθμός μειωμένος κατά 2,5% σε σχέση με το 2014 και μειωμένος κατά 6% σε σχέση με το 2013.

back to top

Ποιο είδος καταστήματος συναντάται συχνότερα στην μικρή λιανική αγορά;


  1. Τα παντοπωλεία/mini markets καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό αριθμό των καταστημάτων, συμμετέχοντας με 53,8% το 2015 (από 52,8% το 2014 και 51,2% το 2013). 
  2. Ακολουθούν τα περίπτερα με 24,9% το 2015 (2014: 25,3%) και 
  3. τα καταστήματα ψιλικών με 21,3% (2014: 21,9%).

Σε ποια περιοχή συναντάμε συχνότερα καταστήματα μικρής λιανικής αγοράς;

Επί του συνόλου των καταγεγραμμένων καταστημάτων μικρής λιανικής, τα περισσότερα βρίσκονται

  1. στο νομό Αττικής (6,4 χιλ. καταστήματα). Επισημαίνεται ότι στην Αττική καταγράφηκε μείωση 4,5% στον αριθμό των καταστημάτων το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, ο αριθμός τους το 2015 εμφανίζεται μειωμένος κατά 15% σε σχέση με το 2013. Το μερίδιό της διαμορφώθηκε σε 20,5% το 2015 από 22,5% το 2013. 
  2. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 8,2% το 2015 και με μεγάλη διαφορά έπονται 
  3. η Αχαΐα (3,9%), και 
  4. το Ηράκλειο (3,9%).

http://www.naftemporiki.gr/

back to top

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ