Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

11 Δεκεμβρίου 2015

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

:43 Τελ.ενημέρωση: :43

Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του νόμου ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

Τιμοκατάλογος των Λογιστικών υπηρεσιών 2016
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΛογιστικάΕΛΠβιβλιοΣΛΟΤΕΓΛΣ


Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του νόμου ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Σύμφωνα με την απάντηση του ΣΛΟΤ, σχετικά με την πρώτη εφαρμογή του ν. 4308/2014 για τα απλογραφικά βιβλία, αριθμ. πρωτ.: 2440 ΕΞ 7.12.2015 για την Παρουσίαση κατάστασης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015:

  1. κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νόμου (έτος 2015), παρέλκει η σύνταξη της συγκριτικής χρηματοοικονομικής κατάστασης για την προηγούμενη περίοδο (2014).
  2. Με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 16, του νόμου 4308/2014, οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 του νόμου δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 7, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του νόμου

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
20Χ120Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)ΧΧ
Λοιπά συνήθη έσοδαΧΧ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)ΧΧ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικώνΧΧ
Παροχές σε εργαζόμενουςΧΧ
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείωνΧΧ
Λοιπά έξοδα και ζημιέςΧΧ
Λοιπά έσοδα και κέρδηΧΧ
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)XX
Αποτέλεσμα προ φόρωνΧΧ
ΦόροιXX
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρουςXXΣχετικά άρθρα 
Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2654 ΕΞ 29.12.2015  Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες βάσει του ν. 4308/2014
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΓΛΣ ΜΕ ΕΛΠ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1872 ΕΞ 19.10.2015  Ερώτηση χρήσης Λογαριασμού 37

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ