Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 12 Ιουλίου

18 Ιουλίου 2015

Δείτε αναλυτικά το κομμάτι του πολυνομοσχεδίου που αναφέρεται στους συντελεστές ΦΠΑ

ΦΠΑ                                                                                                                            
Το κομμάτι του πολυνομοσχεδίου που αναφέρεται αναλυτικά στους συντελεστές ΦΠΑ
                                                                                        

:10 Τελευταία ενημέρωση: 18/07/2015 - 12:10 


Το κομμάτι του πολυνομοσχεδίου που αναφέρεται αναλυτικά στους συντελεστές ΦΠΑ

Το κομμάτι του πολυνομοσχεδίου που αναφέρεται αναλυτικά στους συντελεστές ΦΠΑ
«Άρθρο 2

Φορολογικά Μέτρα

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.

Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%.)

Ο συντελεστής ΦΠΑ που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρ. 13 του άρθρου 14.»

ΠΟΛ.1160/17.7.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»


Άμεση απόδοση του ΦΠΑ Στις συναλλαγές λιανικής άνω των 1500 ευρώ και μεταξύ επιτηδευματιών άνω των 3.000 ευρώ, οι οποίες εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική τραπεζιτική (e-banking), τραπεζική κατάθεση ή επιταγή), το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής .
ΦΠΑ                                                                                                                                                                               

:10 Τελευταία ενημέρωση: 18/07/2015 - 12:10 


ΠΟΛ.1160/17.7.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

Νέοι Συντελεστές ΦΠΑ - Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο με τις αλλαγές


Άμεση απόδοση του ΦΠΑ Στις συναλλαγές λιανικής άνω των 1500 ευρώ και μεταξύ επιτηδευματιών άνω των 3.000 ευρώ, οι οποίες εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική τραπεζιτική (e-banking), τραπεζική κατάθεση ή επιταγή), το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής .
ΦΠΑ                                                                                                                                                                                                         

:00 Τελευταία ενημέρωση: 18/07/2015 - 11:00

Τροποποιούνται τα άρθρα 21 και 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και το Παράρτημα III σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή.

Οι Νέοι Συντελεστές ΦΠΑ  (ν. 2859/2000)

Νέοι Συντελεστές ΦΠΑ - Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο με τις αλλαγές αναλυτικά από Δευτέρα 20/7/15

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4334/2015 αναφορικά με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ. Ειδικότερα:
 Ο κανονικός συντελεστής και ο μειωμένος συντελεστής παραμένουν 23% και 13% αντίστοιχα ενώ ο υπέρ-μειωμένος συντελεστής διαμορφώνεται σε 6%. Η μείωση κατά 30% στα νησιά συνεχίζει να ισχύει και οι συντελεστές διαμορφώνονται σε 16%, 9% και 4%.

Οι αλλαγές που έρχονται σε ΦΠΑ από Δευτέρα 20/7/15

Άμεση απόδοση του ΦΠΑ Στις συναλλαγές λιανικής άνω των 1500 ευρώ και μεταξύ επιτηδευματιών άνω των 3.000 ευρώ, οι οποίες εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική τραπεζιτική (e-banking), τραπεζική κατάθεση ή επιταγή), το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής .
ΦΠΑ                                                                                                                                                                                                         

:00 Τελευταία ενημέρωση: 18/07/2015 - 11:00

Τροποποιούνται τα άρθρα 21 και 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και το Παράρτημα III σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή.

Οι αλλαγές που έρχονται σε Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με το Ν/Σ

Οι αλλαγές που έρχονται σε ΦΠΑ από Δευτέρα 20/7/15

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διασφαλιστεί
 η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς του ΦΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η εφαρμογή των νέων διατάξεων να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 20/7/2015. 


17 Ιουλίου 2015

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - Οι 10 αλλαγές

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - Οι 10 αλλαγές

ΣΥΡΙΖΑ                   

:35 Τελευταία ενημέρωση: :35

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - Οι 10 αλλαγές

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - Οι 10 αλλαγές


Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - Οι 10 αλλαγές

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - Οι 10 αλλαγές
 Ο μέχρι σήμερα υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης αναλαμβάνει το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στη θέση του Παναγιώτη Λαφαζάνη ο οποίος αποχωρεί από την κυβέρνηση.


Δ. Μάρδας: Τι αλλάζει στις τράπεζες από τη Δευτέρα

Τράπεζες                   

:15 Τελευταία ενημέρωση: :15

Δ. Μάρδας: Τι αλλάζει στις τράπεζες από τη Δευτέρα
Δ. Μάρδας: Τι αλλάζει στις τράπεζες από τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα οι τράπεζες αρχίζουν να λειτουργούν με ένα σύνολο υπηρεσιών και τραπεζικών συναλλαγών και οι πολίτες δεν μπορούν κάνουν αναλήψεις, αλλά παρέχονται οι άλλες παραδοσιακές υπηρεσίες, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/22.06.2015 (Αρ. Πρωτ. Α21/449/30) Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, ν.4225/2014. Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο.

ασφαλιστικά           
ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/22.06.2015 (Αρ. Πρωτ. Α21/449/30) Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, ν.4225/2014. Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
:00 Τελευταία ενημέρωση: :00

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/22.06.2015 (Αρ. Πρωτ. Α21/449/30)


ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/22.06.2015 (Αρ. Πρωτ. Α21/449/30)


Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, ν.4225/2014. Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο.


16 Ιουλίου 2015

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ασφαλιστικά           
Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:  σύνταξηασφαλιστικά
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμη στην Ελλάδα το ΔΝΤ
:24 Τελευταία ενημέρωση: :24 

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Δελτίο Τύπου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Τετάρτη 15/07/2015

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών


Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι, λόγω των παρατάσεων της ειδικής τραπεζικής αργίας, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015, και είχε παραταθεί μέχρι την 10/07/2015 και ακολούθως μέχρι την 16/07/2015, παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Ιουλίου 2015 Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Ιουλίου 2015 Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(ΦΕΚ Α' 79/14-07-2015)

Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ.

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την τραπεζική αργία δίνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)

Τράπεζες                   

:25 Τελευταία ενημέρωση: :25

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την τραπεζική αργία δίνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

1. Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία;

Σύμφωνα με την ισχύουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η τραπεζική αργία ισχύει από τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015, έως και την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015.

2. Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας είναι κλειστά τα καταστήματα των τραπεζών;

ΝΑΙ. Τα καταστήματα των τραπεζών είναι κλειστά για το συναλλακτικό κοινό.
Ωστόσο, συγκεκριμένα καταστήματα τραπεζών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, λειτουργούν για την καταβολή των συντάξεων, των επιδομάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ και των επιδομάτων στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) για το συνολικό άπαξ καταβλητέο ποσό των 120€ στους, κατά περίπτωση δικαιούχους, στους οποίους δεν έχει ακόμη καταβληθεί. 
Για τα καταστήματα που λειτουργούν προς το σκοπό αυτό βλέπε τις σχετικές ανακοινώσεις των τραπεζών μελών της ΕΕΤ.

Τηλεδιάσκεψη του Eurogroup στις 11.00

Eurogroup                   Τηλεδιάσκεψη του Eurogroup στις 11.00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Ολόκληρο το σημείωμα Ντάισελμπλουμ
:08 Τελευταία ενημέρωση: :08

Τηλεδιάσκεψη του Eurogroup στις 11.00

Τηλεδιάσκεψη για το ελληνικό ζήτημα θα έχουν σήμερα στις 11.00 (ώρα Ελλάδας) οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, όπως ανακοίνωσε χθες ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup Γερούν Ντέισελμπλουμ.

Τηλεδιάσκεψη του Eurogroup στις 11.00
«Επιβεβαιώθηκε: τηλεδιάσκεψη του Eurogroup την Πέμπτη στις 10 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) για την Ελλάδα», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος του κ. Ντέισελμπλουμ, Μισέλ Ρέινς.

15 Ιουλίου 2015

Η επιστολή Βαλαβάνη προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων,  2015,  παράταση

Η επιστολή Βαλαβάνη προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας

«Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας

Αλέξη,

Στήριξα την ομάδα διαπραγμάτευσης τη νύχτα της Παρασκευής όντας σίγουρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συμφωνία. Ότι τελικά θα γυρίσετε πίσω για να στηριχτούμε στο λαό - όπως το έκανες και την προηγούμενη φορά. Ότι η ανάγνωση της μάχης που δίνατε εκεί θα βοηθήσει ν’ αποκαλυφθεί στα μάτια και των πιο ανυποψίαστων συμπατριωτών μας, μετά και τ’ αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της προηγούμενης Κυριακής, πώς επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως εργαλείο για να μετασχηματίσουν βίαια στο ακόμα φρικαλεότερο συνολικότερα την Ευρώπη. Επειδή δεν πιστεύω ότι η κατάσταση για την εργαζόμενη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας μπορεί ποτέ ν’ αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο χωρίς τη δική της συνειδητοποίηση και θέληση για δράση προς τα εκεί.

Οι αλλαγές που έρχονται στη φορολογία με το Ν/Σ


Άμεση απόδοση του ΦΠΑ Στις συναλλαγές λιανικής άνω των 1500 ευρώ και μεταξύ επιτηδευματιών άνω των 3.000 ευρώ, οι οποίες εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική τραπεζιτική (e-banking), τραπεζική κατάθεση ή επιταγή), το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής .
Φορολογία                                                                                       

:08 Τελευταία ενημέρωση: :08

Οι αλλαγές που έρχονται στη φορολογία με το Ν/Σ

Οι αλλαγές που έρχονται στη φορολογία με το Ν/Σ

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

Οι αλλαγές που έρχονται σε ΦΠΑ, ν.2859/2000 με το Ν/Σ

Άμεση απόδοση του ΦΠΑ Στις συναλλαγές λιανικής άνω των 1500 ευρώ και μεταξύ επιτηδευματιών άνω των 3.000 ευρώ, οι οποίες εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική τραπεζιτική (e-banking), τραπεζική κατάθεση ή επιταγή), το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής .
ΦΠΑ                                                                                                                                                                                                         

Οι αλλαγές που έρχονται σε ΦΠΑ, ν.2859/2000 με το Ν/Σ

Τροποποιούνται τα άρθρα 21 και 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και το Παράρτημα III σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή.

Οι αλλαγές που έρχονται σε Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με το Ν/Σ


Οι αλλαγές που έρχονται σε Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με το Ν/Σ

Άμεση απόδοση του ΦΠΑ

Στις συναλλαγές λιανικής άνω των 1500 ευρώ και μεταξύ επιτηδευματιών άνω των 3.000 ευρώ, οι οποίες εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική τραπεζιτική (e-banking), τραπεζική κατάθεση ή επιταγή), το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής .

Επίσης, η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, στο φορολογούμενο προκειμένου να υπολογίζεται στη δήλωση ΦΠΑ. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή.

14 Ιουλίου 2015

Παράταση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος - Οι νέες προθεσμίες υποβολής για φυσικά και νομικά πρόσωπα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων,  2015,  παράταση

Παράταση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος - Οι νέες προθεσμίες υποβολής για φυσικά και νομικά πρόσωπα


Παράταση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Αναμένεται σύντομα η επίσημη απόφαση


Φορολογικά μέτρα πρέπει να ψηφιστούν μέχρι αύριο 15/7/15 στη Βουλή

φπα                                         Τα μέτρα για τον ΦΠΑ Στον υψηλό συντελεστή 23% θα μεταταχθούν  η εστίαση, τα τυποποιημένα τρόφιμα και οι μεταφορές (αστικά, ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια), τα κόμιστρα των ταξί και τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Ο μεσαίος συντελεστής παραμένει στο 13% και θα υπάγονται σε αυτόν  τα ξενοδοχεία, βασικά τρόφιμα, ενέργεια, ύδρευση, αλλά όχι αποχέτευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμη στην Ελλάδα το ΔΝΤ
:52 Τελευταία ενημέρωση: :52

Φορολογικά μέτρα πρέπει να ψηφιστούν μέχρι αύριο 15/7/15 στη Βουλή

Ο τυφώνας των μέτρων θα είναι μεγάλος και αναμένεται να πλήξει το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων. Καταργούνται σταδιακά οι φοροαπαλλαγές των αγροτών ενώ αυξάνονται οι φόροι.

Τα μέτρα για τον ΦΠΑ Στον υψηλό συντελεστή 23% θα μεταταχθούν  η εστίαση, τα τυποποιημένα τρόφιμα και οι μεταφορές (αστικά, ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια), τα κόμιστρα των ταξί και τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Ο μεσαίος συντελεστής παραμένει στο 13% και θα υπάγονται σε αυτόν  τα ξενοδοχεία, βασικά τρόφιμα, ενέργεια, ύδρευση, αλλά όχι αποχέτευση. Φορολογικά μέτρα πρέπει να ψηφιστούν με διαδικασίες - εξπρές μέχρι αύριο από τη Βουλή, ενώ ορισμένα από αυτά θα έχουν αναδρομική ισχύ, όπως η εισφορά αλληλεγγύης και ο φόρος πολυτελείας.

Από τον Ιούλιο θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στους συντελεστές του ΦΠΑ που θα οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών για τρόφιμα (επεξεργασμένα), κόμιστρα ταξί και εισιτήρια των ΜΜΜ, Αλλαγές και στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα.


Για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμη στην Ελλάδα το ΔΝΤ

ΔΝΤ                  Για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμη στην Ελλάδα το ΔΝΤ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Ολόκληρο το σημείωμα Ντάισελμπλουμ
:00 Τελευταία ενημέρωση: :00

Για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμη στην Ελλάδα το ΔΝΤ

«Το ΔΝΤ είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές και τους ευρωπαίους εταίρους για να προχωρήσει μπροστά αυτή η σημαντική προσπάθεια». Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι Ράις μετά την ενημέρωση που έκανε η επικεφαλής του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ από τις Βρυξέλλες για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής.


13 Ιουλίου 2015

Πολ1116/10.06.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

ΠΟΛ                  

:02 Τελευταία ενημέρωση: :02

ΠΟΛ1116/10.06.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Πολ116/10.06.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπ. Οικ. Πολ. 1116/10.06.2015

Από 01.01.2014 καταργήθηκε ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 2238/1994 «τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος», και το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 29 του ν. 4172/2013.

Συμφωνία στη Ευρωσύνοδο για την Ελλάδα

Eurogroup                   Τριετές δάνειο 86 δισ. - Μεταφορά κρατικής περιουσίας ύψους 50 δισ. σε ειδικό ταμείο στην Ελλάδα - Η Βουλή ψηφίζει τα βασικά μέτρα μέχρι την Τετάρτη - Τα ξένα κοινοβούλια δίνουν έγκριση για την τελική συμφωνία - Βραχυπρόθεσμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για Ιούλιο-Αύγουστο και την χρηματοδότηση των τραπεζών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Ολόκληρο το σημείωμα Ντάισελμπλουμ
:42 Τελευταία ενημέρωση: 13/07/2015 - 11:42

Συμφωνία στη Ευρωσύνοδο για την Ελλάδα
Συμφωνία στη Ευρωσύνοδο για την Ελλάδα

Τριετές δάνειο 86 δισ. - Μεταφορά κρατικής περιουσίας ύψους 50 δισ. σε ειδικό ταμείο στην Ελλάδα - Η Βουλή ψηφίζει τα βασικά μέτρα μέχρι την Τετάρτη - Τα ξένα κοινοβούλια δίνουν έγκριση για την τελική συμφωνία - Βραχυπρόθεσμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για Ιούλιο-Αύγουστο και την χρηματοδότηση των τραπεζών

Επειτα από μία συνεδρίαση που θα μπει στο Ρεκόρ Γκίνες, η Σύνοδος Κορυφής ομόφωνα κατέληξε σε συμφωνία για την Ελλάδα!

12 Ιουλίου 2015

Είπαν στον Τσίπρα να δεχθεί αλλιώς Grexit - Τι ζητά ο πρωθυπουργός

Eurogroup                    

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Ολόκληρο το σημείωμα Ντάισελμπλουμ
:20 Τελευταία ενημέρωση: :20

Είπαν στον Τσίπρα να δεχθεί αλλιώς Grexit - Τι ζητά ο πρωθυπουργός

«Εικονικός πνιγμός» της Ελλάδας: Είπαν στον Τσίπρα να δεχθεί αλλιώς Grexit - Τι ζητά ο πρωθυπουργός

Επαναλαμβάνονται οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής των χωρών της Ευρωζώνης μετά τη διακοπή για διαβουλεύσεις.
Γύρω στις 19:00 έγινε μια διακοπή. Ο πρωθυπουργός έχει διαβουλεύσεις με την Άγκελα Μέρκελ, τον Φρανσουά Ολάντ και τον πρόεδρο του Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι να λυθούν κάποια ζητήματα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος προς συμφωνία.

Ολόκληρο το σημείωμα Ντάισελμπλουμ

Eurogroup                    

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Αμφιβολίες Ντράγκι για το αν μπορεί να αποτραπεί ελληνική χρεοκοπία
:42 Τελευταία ενημέρωση: :42

Ολόκληρο το σημείωμα Ντάισελμπλουμ
Eurogroup, troika, ελλαδα, κομισιόν, μνημονιο, κομισιόν, θεσμοι, ESM, PSI,

Η μεγάλη ανάγκη να γίνουν κινήσεις από τις ελληνικές αρχές που θα ανακτούν την εμπιστοσύνη των εταίρων είναι το πρώτο και κυριότερο σημείο που περιγράφεται στο σημείωμα Ντάισελμπλουμ, καθώς θεωρείται «προαπαιτούμενο» για την σύναψη δανείου με τον ESM.

Ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις στο Eurogroup 12/7

Eurogroup                    

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Κόντρα Σόιμπλε- Ντράγκι για την Ελλάδα
:30 Τελευταία ενημέρωση: :30

Ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις στο Eurogroup
Ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις στο Eurogroup
Τελείωσε πριν καλά-καλά αρχίσει το μεσημέρι της Κυριακής η δεύτερη ημέρα εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, παρουσία των κορυφαίων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Οι υπουργοί Οικονομικών δίνουν την σκυτάλη στους πολιτικούς ηγέτες των χωρών της Ευρωζώνης για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης.


ΙΣΑ: Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για claw back 2014

Φορολογική δήλωση 2015                   

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:  γιατροι,  ιατροι2014ιατρος 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:
:20 Τελευταία ενημέρωση: :20


ΙΣΑ: Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για claw back 2014

ΙΣΑ: Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για claw back 2014

Κόντρα Σόιμπλε- Ντράγκι για την Ελλάδα

Eurogroup                    

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Αμφιβολίες Ντράγκι για το αν μπορεί να αποτραπεί ελληνική χρεοκοπία
:30 Τελευταία ενημέρωση: :30

Κόντρα Σόιμπλε- Ντράγκι για την Ελλάδα

Κόντρα Σόιμπλε- Ντράγκι για την Ελλάδα

Η λογομαχία ανάμεσα στον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι φαίνεται πως ήταν ο λόγος που διακόπηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup και αποφασίστηκε η συνέχιση της για σήμερα.

Κόντρα Σόιμπλε- Ντράγκι για την Ελλάδα
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γερμανός υπουργός διέκοψε τον Μάριο Ντράγκι την στιγμή που αναφερόταν στο ελληνικό πρόβλημα λέγοντας του «Μην με περνάς για ανόητο».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ