Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 16 Αυγούστου

17 Αυγούστου 2015

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ

ΙΚΑ                  Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ

Πώς μπορεί να εγγραφεί κάποιος στην υπηρεσία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Εργοδότες;

Η εγγραφή γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα μας www.ika.gr, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Επιλέγετε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες -> Εγγραφή, από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.ika.gr
Στο τέλος της σελίδας που εμφανίζεται υπάρχουν δύο κουμπιά "Συνέχεια" και "Αρχική Σελίδα". Επιλέγετε "Συνέχεια".

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ