Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 20 Δεκεμβρίου

25 Δεκεμβρίου 2015

ΟΑΕΔ: Αποκλειστικά ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από τις 4 Ιανουαρίου 2016

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ.: 174 56, Email: press@oaed.gr

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποκλειστικά ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από τον ΟΑΕΔ


24 Δεκεμβρίου 2015

Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε μισθωτούς, ΔΕΚΟ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ


Ασφαλιστικά                    

Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε μισθωτούς ΔΕΚΟ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΙΚΑδεκοσυνταξηΟΤΑασφαλιστρωνasfalisiδημοσιο
:25 Τελευταία ενημέρωση: :25

Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε μισθωτούς, ΔΕΚΟ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Τι προβλέπουν οι 4 νέες εγκύκλιοι - Μείωση πρόωρων συντάξεων έως και 40% - Oι αλλαγές αφορούν μισθωτούς ΔΕΚΟ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - Ποιοι είναι οι χαμένοι;

23 Δεκεμβρίου 2015

Αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ. 55133/ 1277/23.12.2015 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 - Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Ασφαλιστικά                    

Αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ. 55133/ 1277/23.12.2015  Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 - Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΙΚΑδεκοσυνταξηΟΤΑασφαλιστρωνasfalisiδημοσιο
:42 Τελευταία ενημέρωση: 23:42

Αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ. 55133/ 1277/23.12.2015
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 - Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2551 ΕΞ 16.12.2015 Αγορά πελατειακής βάσης - Άϋλα περιουσιακά στοιχεία


Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2658 ΕΞ 17.12.2015  Καταχώρηση φόρων και τελών στα βιβλία εσόδων-εξόδων
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΛογιστικάΕΛΠβιβλιοΣΛΟΤΕΓΛΣ
:38 Τελ.ενημέρωση: 23:38


Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2551 ΕΞ 16.12.2015 Αγορά πελατειακής βάσης - Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) - ΕΛΤΕ

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2597 ΕΞ 16.12.2015 Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων


Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2658 ΕΞ 17.12.2015  Καταχώρηση φόρων και τελών στα βιβλία εσόδων-εξόδων
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΛογιστικά, βιβλιοΣΛΟΤΕΓΛΣ
:27 Τελ.ενημέρωση: 23:27


Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2597 ΕΞ 16.12.2015 Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων

ΠΟΛ.1267/21.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

                                              

:25 Τελευταία ενημέρωση: 23/12/2015 - 13:25

ΠΟΛ.1267/21.12.2015

Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

ΠΟΛ.1278/31.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρ

22 Δεκεμβρίου 2015

Απογραφή τέλους χρήσης σύμφωνα με τα ΕΛΠ


:42 Τελευταία ενημέρωση: :27


Απογραφή τέλους χρήσης σύμφωνα με τα ΕΛΠ

απογραφη αποθεματων 2015 απογραφη 2015 εμπορευματων απογραφη πληθυσμου 2015 απογραφη εμπορευματων 2014 υποχρεωση απογραφης 2014 απογραφη 2014 απογραφη αποθεματων 2014 υποχρεωση απογραφης 2015

απογραφή τέλους χρήσης σύμφωνα με τα ελπ

  

 Απογραφή τέλους χρήσης σύμφωνα με το NOMO ΥΠ’ΑΡΙΘ.4308/2014 (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

Τι ισχύει σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για την απογραφή τέλους χρήσης (31/12)

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1493/11.4.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ


:33 Τελευταία ενημέρωση: :33

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1493/11.4.2014
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τη λύση και θέσ
:33η σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

21 Δεκεμβρίου 2015

Αρ. πρωτ: ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015/21.12.2015 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής


:33 Τελευταία ενημέρωση: :33

Αρ. πρωτ: ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015/21.12.2015
Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ