Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Τι διορθώνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες

5 Ιανουαρίου 2016

Τι διορθώνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ασφαλιστικά                    

:08 Τελευταία ενημέρωση: 05/01/2016:08


Τι διορθώνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Τι διορθώνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες

«Ανάσα» από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Να βάλει τέλος στο σημερινό παράλογο καθεστώς βάσει του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές του ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ καθορίζονται βάσει τριετιών επιδιώκει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.


Τι διορθώνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες

«Ανάσα» από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ,
των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές καθορίζονται βάσει τριετιών 
Αν σήμερα για τους δημοσίους υπάλληλους οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος εισοδήματος δεν ξεπερνούν αναλογικά το 20% του ακαθάριστου εισοδήματος, ωστόσο στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους μπορεί ανά περιπτώσεις να ξεπερνούν και το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος.

Έτσι, σήμερα δημόσιος υπάλληλος με μικτό εισόδημα 1.092 ευρώ παίρνει καθαρά 817 ευρώ στο χέρι, ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας για να πάρει το ίδιο ποσό στο χέρι θα πρέπει να έχει ελάχιστο μικτό μηνιαίο εισόδημα (είσπραξη) 3.000 ευρώ.

Διαπιστώνοντας τις σχετικές στρεβλώσεις το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Κατρούγκαλου παρεμβαίνει για να τις διορθώσει. Συγκεκριμένα προβλέπει πως από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ αντίστοιχα, θα καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Όπως αποσαφηνίζεται σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά (117,20€) που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,0 ευρώ). (Σημ. 586,00Χ20%=117,20€)
http://www.cnn.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 

Μειώσεις στις συντάξεις από 15% έως και πάνω από 30% στο Ασφαλιστικό

Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
 Αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ. 55133/ 1277/23.12.2015 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 - Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Ποιοι μπορούν να γίνουν συνταξιούχοι στα 50;
Εξομοίωση με τις εισφορές του ΙΚΑ σε όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ