Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων – Νέος καθορισμός αξίας οικοπέδων σε περιοχή, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, μετά την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ – Ζητήματα επιστροφής φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

4 Μαρτίου 2016

Φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων – Νέος καθορισμός αξίας οικοπέδων σε περιοχή, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, μετά την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ – Ζητήματα επιστροφής φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων – Νέος καθορισμός αξίας οικοπέδων σε περιοχή, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, μετά την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ – Ζητήματα επιστροφής φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: αντικειμενικη αξιαακινητωνΕΝΦΙΑ, φόρος ακινήτωνakinita
 Τελ.ενημέρωση: 

Φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων – Νέος καθορισμός αξίας οικοπέδων σε περιοχή, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, μετά την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ – Ζητήματα επιστροφής φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.


Διατάξεις : Ν 3842/2010Α27, Ν 3842/2010Α28, Ν 3842/2010Α30, Ν 3842/2010Α32, Ν 3842/2010Α34, Ν 3842/2010Α42, Ν 3842/2010Α43, Ν 3842/2010Α44, Ν 4174/2013Α19, Ν 4174/2013Α30, Ν 4174/2013Α31, Ν 4174/2013Α34, Ν 4174/2013Α66Π1, Ν 4174/2013Α66Π43


Μετά την ακύρωση, (με την υπ’ αριθμ. 3833/2014 απόφαση του ΣτΕ) της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (Β΄ 1499/20-6-2013) Αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομικών και την, σε αντικατάστασή της, εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1239/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2330/29-10-2015), η Φορολογική Διοίκηση, υποχρεούται να προβεί, μόνον ύστερα από αίτημα σε τροποποιητική δήλωση του φορολογουμένου, σε έκδοση τροποποιητικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, με τα οποία ο φ.α.π. θα υπολογισθεί με την τιμή των 300 ευρώ ανά τ.μ., αντί της αρχικής τιμής των 620 ευρώ ανά τ.μ. και σε επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς του φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (πλειοψ.)

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 26/2016

ΠΟΛ1019/3.2.2016  Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών

ΠΟΛ.1009/18.1.2016 Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ