Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Στοιχεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις μετανάστες

29 Μαρτίου 2016

Στοιχεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις μετανάστες

Στοιχεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις μετανάστες


Στοιχεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις μετανάστες

Δεν εμφανίζουν απασχολούμενο προσωπικό οι περισσότερες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στη Βουλγαρία. Επίσης, οι περισσότερες από τις μισές εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα. Αυτό προκύπτει από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έχουν προέλευση την ελληνική πρεσβεία στη Βουλγαρία.


Στοιχεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις μετανάστες

Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Ε. Μπασιάκος με την οποία ζητούσε στοιχεία και ενημέρωση αναφορικά με τα κίνητρα και τις φορολογικές κλίμακες γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση/μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ως προς την τάση ή μη μετεγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες της ευρύτερης βαλκανικής περιοχής, παρατίθενται στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βαλκανικό χώρο, είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος και δείχνουν ότι:

-Οι Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Κύπρο είναι 101
-Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Βουλγαρία είναι 33
-Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ρουμανία είναι 50
-Κυπριακές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα είναι 281
-Βουλγαρικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα είναι 46
-Ρουμανικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα είναι 9
-Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις με απορρόφηση Ελληνικών Εταιρειών από αντίστοιχη Κοινοτική (προς όλες τις χώρες 2014-2016).

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εξωτερικών (Πρεσβεία στη Βουλγαρία-Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό βουλγαρικών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ελληνικό νομικό πρόσωπο ή ελληνικό φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών:

-μέχρι 31/12/2014 ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (εργαζόμενο). Επίσης 6.000 (εκ των 11.000) εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα.

-Για το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές /καταχωρήσεις επιχειρήσεων και οι οποίες στο σύνολό τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (και βέβαια δημιουργία θέσεων εργασίας στη Βουλγαρία) όπως επίσης δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

-Σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών το 2012 καταγράφηκε αποεπένδυση στη Βουλγαρία ύψους -125,5 εκατ. Ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Κύπρο-Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό κυπριακών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει Ελληνικό νομικό πρόσωπο ή Ελληνικό φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών:

-νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2014 ανήλθαν σε 87, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων.
-νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2015 ανήλθαν σε 71, εκ των οποίων και πάλι οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Κυπριακό Μητρώο ανέρχεται σε 277.840 εταιρείες.
Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ