Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Δήλωση 2016-Φορολογικό έτος 2015 κλίμακα μισθωτών

13 Μαΐου 2016

Δήλωση 2016-Φορολογικό έτος 2015 κλίμακα μισθωτών

 Δήλωση 2016-Φορολογικό έτος 2015 κλίμακα μισθωτών

dhlvsh-2016-forologiko-2015-klimaka_misuvtvn
Δήλωση 2016-Φορολογικό έτος 2015 κλίμακα μισθωτών
Μισθωτοί-Συνταξιούχοι : Φορολογία για τη Δήλωση 2016-Φορολογικό έτος 2015

:20 Τελ.ενημέρωση: :20
Δήλωση 2016-Φορολογικό έτος 2015 κλίμακα μισθωτών

Μισθωτοί-Συνταξιούχοι : Φορολογία για τη Δήλωση 2016-Φορολογικό έτος 2015

Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:

α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα,
β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδιού,
γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου,
δ) παροχή οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης,
ε) αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης,
στ) συντάξεις που χορηγούνται από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,
ζ) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,
η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

Οι φορολογικές δηλώσεις Μισθωτών και Συνταξιούχων 2016, 

θα υποβληθούν και φέτος μόνο ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις τους πάλι θα είναι προσυμπληρωμένες από τις υπηρεσίες του Δημοσίου για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους και από τους Λογιστές κάθε επιχείρησης για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα.

1.Η κλίμακα φορολόγησης 2016


εισόδημα                      φορολογικός συντελεστής
0-25000                                         22%
25001-42000                                 32%
42001-άνω                                    42%Ο φόρος που θα προκύπτει με βάση τη παραπάνω κλίμακα μειώνεται:


α) Για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β) Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ, για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ