Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Αμοιβή ελεγκτών λογιστών Ανωνύμων Εταιρειών

8 Ιουνίου 2016

Αμοιβή ελεγκτών λογιστών Ανωνύμων Εταιρειών

Χρήση:από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Κύκλος Εργασιών:
Κατηγορία Ελεγκτή:Ελεύθερος Επαγγελματίας
Έκδοση Α.Π.Υ.Απόδειξη δαπάνης
Καθαρή Αμοιβή: 818,240,00
Πλέον Φ.Π.Α.: 188,190,00
Μείον παρ. υπέρ Ο.Ε.Ε.: 81,820,00
Μείον παρ. Φ.Ελ.Επ.: 163,650,00
Μείον χαρτόσημο 3,6%: 0,000,00
Πληρωτέο ποσό: 760,960,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ