Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων - Διανομή κερδών 10%

21 Ιουνίου 2016

Προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων - Διανομή κερδών 10%

Προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων - Διανομή κερδών 10%


Προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων - Διανομή κερδών 10%


 Προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων - Διανομή κερδών 10%

Ημ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεων
Χρόνος παρακράτησης φόρου
Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
Καταβολή του φόρου μερισμάτων
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)
31/08/2016
9ο 2016
28-11-2016
30-11-2016
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)
31/08/2016
9ο 2016
28-11-2016
30-11-2016
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)
31/08/2016
9ο 2016
28-11-2016
30-11-2016
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία


7ο 2016*
27-09-2016
30-09-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ