Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

21 Ιουνίου 2016

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ


Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ


Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
Νομική μορφή

Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ.
Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης)
Υποβολή απόφασης Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ
Ανώνυμες εταιρίες
31/8/2016
9.8.2016
10.08.2016
20/09/2016
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
31/8/2016
-
10.08.2016
προαιρετικά
Ι.Κ.Ε.
31/8/2016
-
10.08.2016
προαιρετικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ