Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΕΝΦΙΑ: συμψηφισμός με επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ρύθμιση σε 12 δόσεις

9 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΦΙΑ: συμψηφισμός με επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ρύθμιση σε 12 δόσεις

ΕΝΦΙΑ: συμψηφισμός με επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ρύθμιση σε 12 δόσεις
ΕΝΦΙΑ: συμψηφισμός με επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ρύθμιση σε 12 δόσεις

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: επιστροφη φορου, ρυθμιση, ΕΝΦΙΑ,
Τελ.ενημέρωση:

gsis.gr: Εκτυπώστε το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2016 (Ενιαίος Φόρος Ακινήτων)

ΕΝΦΙΑ: συμψηφισμός με επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ρύθμιση σε 12 δόσεις


Πληρώνουμε την πρώτη δόση ΕΝΦΙΑ στο τέλος του μήνα και έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές στις εφορίες
  • είτε για να συμψηφίσουν την οφειλή του φετινού ΕΝΦΙΑ με την επιστροφή φόρου εισοδήματος,
  • είτε για να ρυθμίσουν το φόρο σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με την πάγια ρύθμιση.


ΕΝΦΙΑ: συμψηφισμός με επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ρύθμιση σε 12 δόσεις

Στη πάγια ρύθμιση μπορεί να ενταχθεί το σύνολο των οφειλών των φορολογούμένων
  • είτε αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο Τaxisnet
  • είτε δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με υποβολή αίτησης στη αρμόδια ΔΟΥ.

Με δεδομένο ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ και η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, πολλοί φορολογούμενοι που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Με την καταβολή των φόρων σε περισσότερες δόσεις οι φορολογούμενοι από τη μια μειώνουν το «ταμειακό βάρος» και από την άλλη αποφεύγουν τις κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων που προβλέπονται για όσους χρωστούν στο Δημόσιο.

Έτσι, επιλέγουν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Ποιες οφειλές εντάσονται στην πάγια ρύθμιση;(Ρ2)

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι φορολογούμενοι που δεν μπορούν να πληρώσουν έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους οφειλές μόνο με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ή 24 δόσεων (για έκτακτες οφειλές όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς).

Ληξιπρόθεσμες οφειλές με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο Τaxisnet

Εφόσον μια οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, ο φορολογούμενους έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά στο Taxisnet για να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Στη σχετική αίτηση οι φορολογούμενοι υποβάλουν μια ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνουν τα μηνιαία εισοδήματά τους, τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους καθώς και τον αριθμό IBAN της τράπεζας με την οποία θα θελήσουν να κάνουν πάγια εντολή εξόφλησης της ρύθμισης.

Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές με υποβολή αίτησης  στη αρμόδια ΔΟΥ

Προκειμένου ο φορολογούμενος, να μην περιμένει να κατασταστεί ληξιπρόθεσμη μια φορολογική οφειλή για να την ρυθμίσει, θα πρέπει να υποβάλει χειρόγραφη αίτηση για ρύθμιση σε 12 ή 24 δόσεις στην εφορία του.

Το συνολικό ποσό των οφειλών που θα ρυθμιστεί με αυτή την ρύθμιση, επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%.

Γιατί ρυθμίζουν τον ΕΝΦΙΑ προκαταβολικά;

Είναι γνωστό ότι οι ρυθμίσεις χάνονται εάν παραληφθεί παραπάνω από μια δόση ή όταν δεν πληρώσει κάποια νέα φορολογική υποχρέωση. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο σπεύδουν να ρυθμίσουν τον ΕΝΦΙΑ προκαταβολικά, οι περισσότεροι φορολογούμενοι. Με αυτό τον τρόπο δεν θα χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται όταν δεν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί νέα φορολογική οφειλή εντός 15 ημερών από τη λήξη τους.

Πιο συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι έχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες δόσεις:

  1. Η πρώτη δυνατότητα δίδεται μέσω της «πάγιας ρύθμισης» του νόμου 4152/2013. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο τουλάχιστον ένα μέρος κάποιας οφειλής. Η υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 και η υποβολή τόσο της αίτησης όσο και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του TAXISNET, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.
  2. H δεύτερη δυνατότητα δίδεται μέσω της «πάγιας ρύθμισης» νόμου 4174/2013. Αυτή η ρύθμιση δίνει την δυνατότητα της τμηματικής εξόφλησης τόσο των φόρων του εκκαθαριστικού της φετινής φορολογικής δήλωσης όσο και του ΕΝΦΙΑ έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. 
Το πλεονέκτημα αυτής της «πάγιας ρύθμισης» νόμου 4174/2013 προκύπτει από την δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή έστω και χωρίς να έχει λήξει η προθεσμία αποπληρωμής μέρους ή ολόκληρου του ποσού της οφειλής του εκκαθαριστικού, διότι σ' αυτή τη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές μη ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους.
Για την υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/2013 δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης.

Τα μειονεκτήματα όμως από την ένταξη στη «πάγιας ρύθμισης» νόμου 4174/2013 συνεπάγεται την επιβάρυνσή των οφειλών τους με ετήσιο επιτόκιο 5%.
Ο φορολογούμενος θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια ΔΟΥ, να συμπληρώσει χειρόγραφα έντυπη αίτηση και έντυπη υπεύθυνη δήλωση για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση.


ΠΟΛ.1082/ 23.06.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ