Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 20 Μαρτίου

23 Μαρτίου 2016

Οι αλλαγές στα Τεκμήρια διαβίωσης και στους Φόρους ΙΧ αυτοκινήτων εντός του 2016

Οι αλλαγές στα Τεκμήρια διαβίωσης και στους Φόρους ΙΧ αυτοκινήτων εντός του 2016
Η εμπορική αξία των οχημάτων θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, των τεκμηρίων διαβίωσης και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.


Τελ.ενημέρωση: 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 

Η εμπορική αξία των οχημάτων θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, των τεκμηρίων διαβίωσης και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.


Χρησιμοποιήστε τα links που ακολουθούν κάνοντας κλικ πάνω στο θέμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο:

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016/17.3.2016 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016/17.3.2016 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015


22 Μαρτίου 2016

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 79/2014 Εάν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης επενδυτικού αγαθού άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 79/2014 Εάν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης επενδυτικού αγαθού άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο)


ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΦΠΑΝΣΚ, χαρτοσημο, συμβασης, fpa
Τελ.ενημέρωση:  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Όλες οι αλλαγές στη φορολογική δήλωση, το νέο έντυπο Ε1 2016 οικονομικού έτους

Κινητά πράγματα (ψυγεία, δεξαμενές, τερματικός εξοπλισμός κ.λπ.), τα οποία αγοράζονται από τον χρήστη και ανήκουν στην κυριότητά του ως πάγια στοιχεία της επιχείρησής του και στη συνέχεια παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στον χρησάμενο, δυνάμει συμβάσεως χρησιδανείου, προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την αποθήκευση, συντήρηση και μεταπώληση των προϊόντων παραγωγής του χρήστη ή για τη χρήση των υπηρεσιών του τελευταίου, κατά περίπτωση, και με την υποχρέωση να τα αποδώσει μετά τη λήξη της συμβάσεως, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016/17.3.2016 Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016/17.3.2016 Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης;


21 Μαρτίου 2016

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 123 ΕΞ 18.2.2016 Κατηγορία βιβλίων σε μια Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν 2 ανώνυμες εταιρείες

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 123 ΕΞ 18.2.2016 Κατηγορία βιβλίων σε μια Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν 2 ανώνυμες εταιρείες

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2701 ΕΞ 18.2.2016 Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες - Αποτελέσματα εις νέον

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2701 ΕΞ 18.2.2016 Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες - Αποτελέσματα εις νέον

ΠΟΛ.1092/3.4.2014 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων

ΠΟΛ.1092/3.4.2014  Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων 


Ενιαία κλίμακα στη φορολόγηση από μισθωτές υπηρεσίες και «μπλοκάκια»

Ενιαία κλίμακα στη φορολόγηση από μισθωτές υπηρεσίες και «μπλοκάκια»

Ενιαία κλίμακα στη φορολόγηση από μισθωτές υπηρεσίες και «μπλοκάκια»


Ενιαία κλίμακα στη φορολόγηση από μισθωτές υπηρεσίες και «μπλοκάκια»


Πρόταση-«βόμβα»: Ενιαία κλίμακα στη φορολόγηση από μισθωτές υπηρεσίες και «μπλοκάκια»

Δείτε τι σημαίνει αυτό στην πράξη - Στις 2 Απριλίου επιστρέφουν οι επικεφαλής της Τρόικας

Νέα «βόμβα» έχει πέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους δανειστές, καθώς φαίνεται πώς εξετάζεται το σενάριο της επιβολής ενιαίας κλίμακας, στην οποία θα αθροίζονται όλα τα εισοδήματα, δηλαδή μισθωτές υπηρεσίες και μπλοκάκια.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ