Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 05 Ιουνίου

8 Ιουνίου 2016

Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν) έτους 2015

Άνοιξε η εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις Νομικών Προσώπων


Άνοιξε η εφαρμογή για τις δηλώσεις Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2015
Άνοιξε η εφαρμογή για τις δηλώσεις Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2015
Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν) έτους 2015


Στην εφαρμογή αναμένεται και φέτος να υποβληθούν περίπου 230.000 δηλώσεις νομικών προσώπων. Η καταληκτική ημερομηνία που ισχύει σήμερα για την υποβολή των δηλώσεων αυτών είναι η 30η Ιουνίου 2016.

Αμοιβή ελεγκτών λογιστών Ανωνύμων Εταιρειών

Χρήση:από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Κύκλος Εργασιών:
Κατηγορία Ελεγκτή:Ελεύθερος Επαγγελματίας
Έκδοση Α.Π.Υ.Απόδειξη δαπάνης
Καθαρή Αμοιβή: 818,240,00
Πλέον Φ.Π.Α.: 188,190,00
Μείον παρ. υπέρ Ο.Ε.Ε.: 81,820,00
Μείον παρ. Φ.Ελ.Επ.: 163,650,00
Μείον χαρτόσημο 3,6%: 0,000,00
Πληρωτέο ποσό: 760,960,00

7 Ιουνίου 2016

Το «πράσινο» φως από τους θεσμούς αναμένει το EWG


Capital controls: Πλήρης οδηγός για όλες τις συναλλαγές

Euroworking Group για το χρέος, έμμεσους φόρους και «κόφτη»

                  

ετικέτες:  ΕΚΤ, ελλαδα, EWG, Ευρωζώνη, ESM
:30 Τελευταία ενημέρωση: 07/06/2016 - 11:30

Το «πράσινο» φως από τους θεσμούς αναμένει το EWG

Το «πράσινο» φως από τους θεσμούς αναμένει το EWG


6 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1070/2016 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015

Πότε ανοίγει η εφαρμογή για τις δηλώσεις νομικών προσώπων;

ΠΟΛ.1042/2016 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015

ΠΟΛ.1070/2016 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015


ΠΟΛ.1070/2016 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ