Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 19 Ιουνίου

24 Ιουνίου 2016

Σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το ΤΑXIS


Σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το ΤΑXIS

NOMOΣ 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 38. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

NOMOΣ 4308/2014  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 38. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

 

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ 

 Άρθρο  38. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Σοκ και δέος από το 51,9% του Brexit


Σοκ και δέος από το 51,9% του Brexit 

22 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1064/2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016

ΠΟΛ.1064/2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016


Από 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξειςΕΤΙΚΕΤΕΣ:  ΓΓΔΕ,  μισθωτοι,  μπλοκακι,  κλιμακα φόρου, 2016, παρακράτηση φόρου, συνταξη,
 Τελ.ενημέρωση:

ΠΟΛ.1064/2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»


Από 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξεις

Από 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξεις


Από 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξεις


ΕΤΙΚΕΤΕΣ:  ΓΓΔΕ,  μισθωτοι,  μπλοκακι,  κλιμακα φόρου, 2016, παρακράτηση φόρου, συνταξη,
 Τελ.ενημέρωση:

Από 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξεις

Για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 θα ξεκινήσει η παρακράτηση φόρου εισοδήματος με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016 Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου

              


:45 Τελευταία ενημέρωση: 22/06/2016 - 10:45
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: δημοσιου εργου, δημοσιο,

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016

Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου 

Οι πυρετώδεις διεργασίες για Μαρινόπουλο και ο Σκλαβενίτης

Οι πυρετώδεις διεργασίες για Μαρινόπουλο και ο Σκλαβενίτης


Οι πυρετώδεις διεργασίες για Μαρινόπουλο και ο Σκλαβενίτης

Κρίσιμα είναι τα επόμενα εικοσιτετράωρα για την επόμενη ημέρα στην αλυσίδα Μαρινόπουλος και κατ' επέκταση για το deal της με τη Σκλαβενίτης.


21 Ιουνίου 2016

ΙΚΑ: Με Ταυτότητα Πληρωμής η καταβολή τρεχουσών εισφορών μέσω ΔΙΑΣ

ΙΚΑ: Με Ταυτότητα Πληρωμής η καταβολή τρεχουσών εισφορών μέσω ΔΙΑΣ


ΙΚΑ : Με Ταυτότητα Πληρωμής η καταβολή τρεχουσών εισφορών μέσω ΔΙΑΣ


Με χρήση ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ή Αριθμό Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και ονομάζεται Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) θα διεκπεραιώνονται εφεξής οι ταμειακές συναλλαγές μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Αλλάζει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών

Αλλάζει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών Αλλάζει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του Νόμου 4387/2016, από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, υπολογίζεται σε 

ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 
σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη 
επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου 


συνεπώς από 01/06/2016 τα ποσοστά ασφάλισης διαμορφώνονται ως εξής: ΙΚΑ
Ασφαλισμένος
Εργοδότης
Σύνολο
παρ.ασθ.σε είδος
2,15
4,3
6,45
παρ.ασθ.σε χρήμα
0,4
0,25
0,65
σύνταξης
6,67
13,33
20
ΕΤΕΑΕΠ  (πρώην ΕΤΕΑ)
3,5
3,5
7
ΟΑΕΔ
1,93
3,68
5,61
ΟΕΚ
1

1
ΟΕΕ
0,35

0,35
Σύνολο
16,00
25,06
41,06

Το Ε.Τ.Ε.Α. μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούμενο εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου 4387/2016 το Ε.Τ.Ε.Α. μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούμενο εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: 

α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης και 

β) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου.

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ


Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ