Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 10 Ιουλίου

14 Ιουλίου 2016

ΠΟΛ.1081/2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής»


ΠΟΛ.1081/2016

Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής»

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1288 ΕΞ 23.6.2016 Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1288 ΕΞ 23.6.2016  Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή

12 Ιουλίου 2016

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α..


Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α..
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΙΚΑIKAasfalisiAPDΑΠΔεισφορέςΑσφαλιστικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΙμισθωτοι,
12/07:35 Τελευταία ενημέρωση: 12/07:35
Σχετικά άρθρα: ΠΟΛ.1064/2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης


Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.. 


Διορθώσεις στην εγκύκλιο του ΙΚΑ με τις οδηγίες για την υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.


Διορθώσεις στην εγκύκλιο του ΙΚΑ με τις οδηγίες για την υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΙΚΑIKAasfalisiAPDΑΠΔεισφορέςΑσφαλιστικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΙμισθωτοι,
12/07:35 Τελευταία ενημέρωση: 12/07:35


Διορθώσεις στην εγκύκλιο του ΙΚΑ με τις οδηγίες για την υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.


10 Ιουλίου 2016

Αριθ. πρωτ.: Φ 80020/οικ 22104/Δ15. 405/ 30.6.2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων, σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης


Αριθ. πρωτ.: Φ 80020/οικ 22104/Δ15. 405/ 30.6.2016  Γνωστοποίηση ρυθμίσεων, σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΙΚΑIKAasfalisiAPDΑΠΔεισφορέςΑσφαλιστικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΙμισθωτοι,
:30 Τελευταία ενημέρωση: :30


Αριθ. πρωτ.: Φ 80020/οικ 22104/Δ15. 405/ 30.6.2016  Γνωστοποίηση ρυθμίσεων, σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.


Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΙΚΑIKAasfalisiAPDΑΠΔεισφορέςΑσφαλιστικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΙμισθωτοι,
:07 Τελευταία ενημέρωση: :07 


Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ