Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 16 Οκτωβρίου

17 Οκτωβρίου 2016

Το ΔΝΤ ζητεί χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα για την Ελλάδα

Το ΔΝΤ ζητεί χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα για την Ελλάδα

Το ΔΝΤ ζητεί χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα για την Ελλάδα 


Το ΔΝΤ ζητεί χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα για την Ελλάδα 

Το ΔΝΤ επιμένει να ζητεί χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα για την Ελλάδα και αν οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να παραμείνουν οι στόχοι του μνημονίου ως έχουν, τότε πρέπει να δει πραγματικά ριζικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση.

Τράπεζες: φορολογικά κίνητρα για διαγραφές δανείων

Τράπεζες: φορολογικά κίνητρα για διαγραφές

Τράπεζες: φορολογικά κίνητρα για διαγραφές δανείων


Τράπεζες: φορολογικά κίνητρα για διαγραφές 

Τράπεζες: φορολογικά κίνητρα για διαγραφές
Να διπλασιασθεί ο χρόνος απόσβεσης της ζημίας από διαγραφές ζητούν οι τράπεζες. Οι εκτιμήσεις για το ύψος των διαγραφών στην τριετία και ο κίνδυνος να πυροδοτηθούν ΑΜΚ που θα καλύψει υποχρεωτικά το Δημόσιο. Η στάση του SSM.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ