Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Φορολογικές υποχρεώσεις Απριλίου

31 Μαρτίου 2017

Φορολογικές υποχρεώσεις Απριλίου

Φορολογικές υποχρεώσεις Απριλίου

Φορολογικές υποχρεώσεις Απριλίου
Φορολογικές υποχρεώσεις Απριλίου

 

Φορολογικές υποχρεώσεις Απριλίου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

10 Απρ 2017
Φόροι πλοίων
Δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατ. άρθρου 26α ν.27/1995 υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής
Δήλωση φορ. πλοίων πρώτης κατ. που νηολ. με ελλ. σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1995 και φορ. με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις πράξεις νηολ. βάσει του άρθ. 13 ν.δ.2687/1953
Δήλωση φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία που διαχειρίζονται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες εγκ. στην Ελλάδα
Δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατ. που νηολογούνται με ελλ. σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1995
ΦΠΑ
Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
Δημοτικοί Φόροι
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

13 Απρ 2017
Λοιπές Υποχρεώσεις
Υποβολή δηλώσεων - πόθεν έσχες - περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2015
ΙΚΑ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων & Κοινών Επιχειρήσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ (Παράταση)


20 Απρ 2017 
ΦΠΑ
Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούμενου τριμήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)
 Λοιπές Υποχρεώσεις
Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
Υποβολή συμφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

26 Απρ 2017 
 Λοιπές Υποχρεώσεις
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
ΦΠΑ
Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

 27 Απρ 2017 
Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Φεβρουαρίου) Παρακρατούμενοι φόροι

28 Απρ 2017 
ΦΠΑ
Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία & διπλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου
Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ