Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ποιός χρόνος δεν υπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα; Δ.Π.

28 Μαρτίου 2017

Ποιός χρόνος δεν υπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα; Δ.Π.

Ποιός χρόνος δεν υπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα; Δ.Π.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Ποιός χρόνος δεν υπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα; Δ.Π.

Ποιός χρόνος δεν υπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα; Δ.Π.


Ποιός χρόνος δεν υπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα; Δ.Π.


Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα Δ.Π.
Ποιός χρόνος δεν υπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα; Δ.Π.

.

Ποιός χρόνος δεν υπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα; Δ.Π.
    Στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα Δ.Π. δεν υπολογίζονται:
  • οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απουσίαζε αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. 
  • το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής άδειας
  • οι ημέρες της απεργίας, σύμφωνα με τη δικαστηριακή νομολογία διότι η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση.
    Παράδειγμα υπολογισμού Δώρο Πάσχα Δ.Π

    Παράδειγμα υπολογισμού Δώρο Πάσχα Δ.Π

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ