Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

28 Μαρτίου 2017

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

 

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα Δ.Π.

Βάση Υπολογισμού του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Βάση Υπολογισμού του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

To Δώρο Πάσχα Δ.Π. υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα.

Εάν η εργασιακή σχέση έχει διακοπεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα Δ.Π. υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. 

Επιπλέον σαν βάση υπολογισμού του Δώρου Πάσχα Δ.Π. είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών είτε είναι μισθός ή ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή. 

 (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Όπως προαναφέραμε στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. 

Παράδειγμα υπολογισμού Δώρο Πάσχα Δ.Π

Παράδειγμα υπολογισμού Δώρο Πάσχα Δ.Π

Παράδειγμα υπολογισμού Δώρο Πάσχα Δ.Π

Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα Δ.Π. προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα Δ.Π. 1000 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 1042 ευρώ.
Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα Δ.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ