Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΑΑΔΕ: Διόρθωση στη Φορολογική δήλωση 2017, για τις ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) στο Taxis

7 Ιουλίου 2017

ΑΑΔΕ: Διόρθωση στη Φορολογική δήλωση 2017, για τις ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) στο Taxis

ΑΑΔΕ: Διόρθωση στη Φορολογική δήλωση 2017, για τις ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) στο Taxis

ΑΑΔΕ: Διόρθωση στη Φορολογική δήλωση 2017, για τις ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) στο Taxis

Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί μη ορθή εμφάνιση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, στο Μητρώο των κατά τόπους Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα τη μη ορθή εφαρμογή του άρθρου 73 του ν.4430/2016 (Α΄205) κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που

ΑΑΔΕ: Διόρθωση στη Φορολογική δήλωση 2017, για τις ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) στο Taxis


Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί μη ορθή εμφάνιση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, στο Μητρώο των κατά τόπους Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα τη μη ορθή εφαρμογή του άρθρου 73 του ν.4430/2016 (Α΄205) κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, για το φορολογικό έτος 2016, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ζήτησε και οι υπηρεσίες της Αρχής ήδη προχωρούν, έχοντας λάβει τον επικαιροποιημένο κατάλογο των ενεργών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που απέστειλε το Υπουργείο Εργασίας, στις απαραίτητες διορθώσεις της εικόνας των προσώπων αυτών στο σύστημα ΤΑΧΙS.Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, στην οποία σημειώνεται ακόμη ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί δεν απαιτείται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, για τη διόρθωση της εικόνας τους, και θα ενημερωθούν σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να υποβάλουν εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, για το επανυπολογισμό του τέλους επιτηδεύματος με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.4430/2016.

Τεκμήρια 2017: Τα χαμηλά εισοδήματα θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης
Η ίδρυση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν απαλλάσσει από τον φόρο επιτηδεύματος, όπως προκύπτει από επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία το Taxis δεν είναι ενημερωμένο για την διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με καταγγελίες φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) οι θετικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο Ν. 4430/2016 ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 δεν τηρούνται στην πράξη, φέρνοντας σε αδιέξοδο τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κατά την κατάθεση των φορολογικών τους δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 73 του Ν. 4430/2016 που τροποποίησε τον Ν. 3986/2011, εξαιρεί τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος "εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους” (μετά την πάροδο της πενταετίας το τέλος επιτηδεύματος καθορίζεται στα πεντακόσια ευρώ ετησίως).

Ωστόσο, φορείς που επιχείρησαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους διαπίστωσαν ότι το μηχανογραφικό σύστημα δεν ήταν ενημερωμένο σχετικά με τις αλλαγές του νόμου 4430/2016, με αποτέλεσμα να καταλογίζεται τέλος επιτηδεύματος ύψους 1.000 ευρώ και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα. Από την πλευρά του taxis δόθηκαν διαφορετικές και αντικρουόμενες απαντήσεις, ενώ κάποιοι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας που υπέβαλαν αίτηση επιστροφής του ποσού, ακολουθώντας τις υποδείξεις του taxis, ήρθαν αντιμέτωποι με την άρνηση των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. να παραλάβουν τις αιτήσεις επιστροφής.

Η σύγχυση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει προβλεφθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ξεχωριστός κωδικός για τις ΚΟΙΝΣΕΠ με αποτέλεσμα, όταν γίνεται έναρξη εργασιών αυτές να καταχωρούνται με διαφορετικούς κωδικούς σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε προϊσταμένου των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

ΑΑΔΕ: Διόρθωση στη Φορολογική δήλωση 2017, για τις ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) στο Taxis


Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί μη ορθή εμφάνιση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, στο Μητρώο των κατά τόπους Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα τη μη ορθή εφαρμογή του άρθρου 73 του ν.4430/2016 (Α΄205) κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, για το φορολογικό έτος 2016, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ζήτησε και οι υπηρεσίες της Αρχής ήδη προχωρούν, έχοντας λάβει τον επικαιροποιημένο κατάλογο των ενεργών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που απέστειλε το Υπουργείο Εργασίας, στις απαραίτητες διορθώσεις της εικόνας των προσώπων αυτών στο σύστημα ΤΑΧΙS.Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, στην οποία σημειώνεται ακόμη ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί δεν απαιτείται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, για τη διόρθωση της εικόνας τους, και θα ενημερωθούν σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να υποβάλουν εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, για το επανυπολογισμό του τέλους επιτηδεύματος με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.4430/2016.

Τεκμήρια 2017: Τα χαμηλά εισοδήματα θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης
Η ίδρυση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν απαλλάσσει από τον φόρο επιτηδεύματος, όπως προκύπτει από επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία το Taxis δεν είναι ενημερωμένο για την διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με καταγγελίες φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) οι θετικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο Ν. 4430/2016 ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 δεν τηρούνται στην πράξη, φέρνοντας σε αδιέξοδο τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κατά την κατάθεση των φορολογικών τους δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 73 του Ν. 4430/2016 που τροποποίησε τον Ν. 3986/2011, εξαιρεί τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος "εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους” (μετά την πάροδο της πενταετίας το τέλος επιτηδεύματος καθορίζεται στα πεντακόσια ευρώ ετησίως).

Ωστόσο, φορείς που επιχείρησαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους διαπίστωσαν ότι το μηχανογραφικό σύστημα δεν ήταν ενημερωμένο σχετικά με τις αλλαγές του νόμου 4430/2016, με αποτέλεσμα να καταλογίζεται τέλος επιτηδεύματος ύψους 1.000 ευρώ και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα. Από την πλευρά του taxis δόθηκαν διαφορετικές και αντικρουόμενες απαντήσεις, ενώ κάποιοι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας που υπέβαλαν αίτηση επιστροφής του ποσού, ακολουθώντας τις υποδείξεις του taxis, ήρθαν αντιμέτωποι με την άρνηση των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. να παραλάβουν τις αιτήσεις επιστροφής.

Η σύγχυση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει προβλεφθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ξεχωριστός κωδικός για τις ΚΟΙΝΣΕΠ με αποτέλεσμα, όταν γίνεται έναρξη εργασιών αυτές να καταχωρούνται με διαφορετικούς κωδικούς σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε προϊσταμένου των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

ΑΑΔΕ: Διόρθωση στη Φορολογική δήλωση 2017, για τις ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) στο Taxis


Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί μη ορθή εμφάνιση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, στο Μητρώο των κατά τόπους Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα τη μη ορθή εφαρμογή του άρθρου 73 του ν.4430/2016 (Α΄205) κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, για το φορολογικό έτος 2016, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ζήτησε και οι υπηρεσίες της Αρχής ήδη προχωρούν, έχοντας λάβει τον επικαιροποιημένο κατάλογο των ενεργών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που απέστειλε το Υπουργείο Εργασίας, στις απαραίτητες διορθώσεις της εικόνας των προσώπων αυτών στο σύστημα ΤΑΧΙS.Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, στην οποία σημειώνεται ακόμη ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί δεν απαιτείται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, για τη διόρθωση της εικόνας τους, και θα ενημερωθούν σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να υποβάλουν εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, για το επανυπολογισμό του τέλους επιτηδεύματος με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.4430/2016.

Τεκμήρια 2017: Τα χαμηλά εισοδήματα θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης
Η ίδρυση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν απαλλάσσει από τον φόρο επιτηδεύματος, όπως προκύπτει από επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία το Taxis δεν είναι ενημερωμένο για την διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με καταγγελίες φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) οι θετικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο Ν. 4430/2016 ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 δεν τηρούνται στην πράξη, φέρνοντας σε αδιέξοδο τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κατά την κατάθεση των φορολογικών τους δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 73 του Ν. 4430/2016 που τροποποίησε τον Ν. 3986/2011, εξαιρεί τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος "εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους” (μετά την πάροδο της πενταετίας το τέλος επιτηδεύματος καθορίζεται στα πεντακόσια ευρώ ετησίως).

Ωστόσο, φορείς που επιχείρησαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους διαπίστωσαν ότι το μηχανογραφικό σύστημα δεν ήταν ενημερωμένο σχετικά με τις αλλαγές του νόμου 4430/2016, με αποτέλεσμα να καταλογίζεται τέλος επιτηδεύματος ύψους 1.000 ευρώ και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα. Από την πλευρά του taxis δόθηκαν διαφορετικές και αντικρουόμενες απαντήσεις, ενώ κάποιοι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας που υπέβαλαν αίτηση επιστροφής του ποσού, ακολουθώντας τις υποδείξεις του taxis, ήρθαν αντιμέτωποι με την άρνηση των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. να παραλάβουν τις αιτήσεις επιστροφής.

Η σύγχυση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει προβλεφθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ξεχωριστός κωδικός για τις ΚΟΙΝΣΕΠ με αποτέλεσμα, όταν γίνεται έναρξη εργασιών αυτές να καταχωρούνται με διαφορετικούς κωδικούς σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε προϊσταμένου των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ