Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Α.Α.Δ.Ε. | Ξέπλυμα Χρήματος

29 Μαρτίου 2018

Α.Α.Δ.Ε. | Ξέπλυμα Χρήματος
Α.Α.Δ.Ε. | Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
Α.Α.Δ.Ε. | Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας


Α.Α.Δ.Ε. Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Α.Α.Δ.Ε. Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
Βουρβούλακας Νίκος


Ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019

ΔΕΛ Δ 1038764 ΕΞ 2018 Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας


Α.Α.Δ.Ε. | Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της ΤρομοκρατίαςΔΕΛ Δ 1038764 ΕΞ 2018 Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Α.Α.Δ.Ε. :ΔΕΛ Δ 1038764 ΕΞ 2018

ΔΕΛ Δ 1038764 ΕΞ 2018
Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2018.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ