Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μετατροπή Λογαριασμών σε IBAN | Λογιστικά γραφεία στο Νέο Κόσμο

18 Ιουλίου 2018

Μετατροπή Λογαριασμών σε IBAN | Λογιστικά γραφεία στο Νέο Κόσμο

Μετατροπή Λογαριασμών σε IBAN | Λογιστικά γραφεία στο Νέο Κόσμο


Μετατροπή Λογαριασμών σε IBAN
Μετατροπή Λογαριασμών σε IBAN

Iban από λογαριασμό

Λογαριασμός σε iban 
Υπολογισμός IBAN Τράπεζας Πειραιώς
Υπολογισμός IBAN Εθνικής Τράπεζας
Υπολογισμός IBAN Alpha Bank
Υπολογισμός IBAN Eurobank Ergasias
Υπολογισμός IBAN HSBC
Υπολογισμός IBAN Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Υπολογισμός IBAN Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου
Νέοι IBAN για λογαριασμούς τραπεζών που έχουν συγχωνευθεί με την Πειραιώς (Probank, Millennium, CPB, Marfin, Αγροτική, Κύπρου, Γενική, Πανελλήνια)

Υπολογισμός IBAN και για τράπεζες εξωτερικού


Υπολογισμός IBAN
https://www.ibancalculator.com/
https://www.iban.com/calculate-iban.htmlΟ Διεθνής Τραπεζικός Λογαριασμός (ΔΤΛ), ή Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού, ακριβέστερα, (International Bank Account Number) - IBAN, (προφέρεται Άι-μπαν), είναι ένας λογαριασμός που έχει προσδιοριστεί η δόμησή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων. Σε τέτοιο τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να μετατραπεί οποιοσδήποτε τραπεζικός λογαριασμός φυσικού ή νομικού προσώπου που τηρείται σε μια Χώρα. Πρόκειται δηλαδή για αναγωγή βασικού αριθμού λογαριασμού σε διεθνή τραπεζικό αριθμό βάσει προτύπου.

Βασικός αριθμός IBAN
Ο βασικός αριθμός ενός IBAN που τηρείται στην Ελλάδα αποτελείται από:

Τρία (3) ψηφία που δηλώνουν την Τράπεζα, (ο κωδικός αριθμός της Τράπεζας).
Τέσσερα (4) ψηφία που δηλώνουν το κατάστημα της ίδιας Τράπεζας, (που τηρείται ο ΔΤΛ), και
Δεκαέξι (16) ψηφία που δηλώνουν τον τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου (πελάτη). Σύνολο 23 ψηφία.
Συνεπώς για την Ελλάδα ο βασικός αριθμός ενός ΔΤΛ λαμβάνει την ακόλουθη π.χ. μορφή: 01101250000000012300675.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE


Ο IBAN, δηλαδή ο "International Bank Account Number", είναι ένας τυποποιημένος, μοναδικός και μηχανογραφικά επεξεργάσιμος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Το IBAN  διευκολύνει την επεξεργασία των διεθνών εμβασμάτων, που διενεργούνται σε πίστωση λογαριασμού.Έχει δημιουργηθεί με προδιαγραφές που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων.

Κάθε λογαριασμός μπορεί να έχει "International Bank Account Number" στην τράπεζα που τηρείται αυτός. πχ IBAN Alpha BankIBAN Εθνική Τράπεζα, IBAN ΠειραιώςIBAN Eurobank κλπ τράπεζες.

O ΙΒΑΝ χρησιμοποιείται χρόνια τώρα και στις Εγχώριες Διατραπεζικές Πληρωμές που διενεργούνται μέσω του συστήματος DIAS. 


Φοροτεχνική τήρηση των λογιστικών βιβλίων με συμβουλευτική στήριξη στον μικρό επιχειρηματία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ