Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 25 Μαρτίου

29 Μαρτίου 2018

Το νέο έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2017


2018 Έντυπο Ν ΠΟΛ-1057/2018 | 2018 Έντυπο Ν ΠΟΛ-1057/2018

2018 Έντυπο Ν ΠΟΛ-1057/2018


2018 Έντυπο Ν ΠΟΛ-1057/2018

2018 Έντυπο Ν ΠΟΛ-1057/2018
Βουρβούλακας ΝίκοςΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 

Ποθεν Έσχες 2016 - Παράταση προθεσμιας | logistika-grafeia.blogspot.com

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 29, 14:30

Διαβάστε την ΠΟΛ1057/2018 και το νέο έντυπο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

2018 Έντυπο Ν ΠΟΛ-1057/2018

Α.Α.Δ.Ε. | Ξέπλυμα Χρήματος
Α.Α.Δ.Ε. | Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
Α.Α.Δ.Ε. | Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας


Α.Α.Δ.Ε. Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Α.Α.Δ.Ε. Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
Βουρβούλακας Νίκος


Ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019

ΔΕΛ Δ 1038764 ΕΞ 2018 Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ