Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Λογιστικές φοροτεχνικές - οικονομικές υπηρεσίες

Λογιστικές φοροτεχνικές - οικονομικές υπηρεσίες

Λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία - οικονομικές υπηρεσίες 

Σύμβουλοι Διοίκησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Επικοινωνία : 
τηλ.210-9015539
Ασπρογέρακα & Μαλέα 1 Αθήνα

Για ποιο λόγο η διοίκηση Μικρών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει ανάγκη από λογιστικές φοροτεχνικές οικονομικές υπηρεσίες;

  • Ο φορολογικός νόμος επιτάσσει την τήρηση βιβλίων και στοιχείων με ένα δεδομένο τρόπο, όπως περιγράφεται κυρίως μέσα από το Προεδρικό Διάταγμα 186/1992 για κάθε επιχείρηση, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι.
  • Στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας, οφείλει να τακτοποιεί τους λογαριασμούς της σύμφωνα με τον ν.1041/1980, δηλαδή το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Την εναρμόνιση με την ισχύουσα και επίκαιρη νομοθεσία αναλαμβάνει το Λογιστήριο…
  • Η φορολογία του εισοδήματος των Μικρών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετά από τις πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας έχει γίνει ένας πολύπλοκος γρίφος, που μπορεί να λύσει μόνο μια εξειδικευμένη ομάδα ειδικών, η οποία θα ενημερώνεται συνεχώς με τις εκάστοτε αλλαγές.
  • Οι πρόσφατες αλλαγές στο σύστημα ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γεν.Γραμματείας Πληφοροριακών Συστημάτων, του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτούν χρόνο και εξοικείωση από τον χρήστη, προκειμένου να διεκπεραιώσει σωστά τις περισσότερες διαδικασίες.
Ακόμα και οι συνηθέστερες φορολογικές διαδικασίες στην Ελλάδα, απαιτούν πολύ χρόνο, κόπο αλλά και ψυχραιμία από τον φορολογούμενο, για να τις διεκπεραιώσει έγκυρα και έγκαιρα.Λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία - οικονομικές υπηρεσίες
Λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία οικονομικές υπηρεσίες


Λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία - οικονομικές υπηρεσίες


  •  Η λογιστική ως τεχνική χρησιμεύει στην παροχή πληροφόρησης στην Διοίκηση των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η πληροφόρηση αυτή αφορά τα έσοδα και έξοδα της ανά κατηγορία, ημερομηνία, προμηθευτή ή πελάτη. Γενικότερα γίνονται προβλέψεις και εκτιμήσεις για την πορεία της επιχείρησης οικονομικά, με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό και διόρθωση των λανθασμένων τακτικών.
  • Το λογιστήριο συλλέγει οργανωμένα τις πληροφορίες που συνδέονται ΠΑΝΤΑ με τα κατάλληλα παραστατικά, έτσι ώστε να είναι σύννομη αλλά και πρακτικά ωφέλιμη η αρχειοθέτηση τους.
Μια ομάδα η οποία εξειδικεύεται στην ουσιαστική αλλά και ωφέλιμη οργάνωση όλων των οικονομικών πληροφοριών, για να διευκολύνει την Διοίκηση στην εξαγωγή συμπερασμάτων και χάραξη πολιτικής.
     

  Με την κορύφωση της κρίσης,
  • η έλλειψη της οικονομικής ρευστότητας στην αγορά καθώς και
  • το αβάσταχτο κόστος της μισθωτής εργασίας, 

       να κτυπά πρώτα από όλους, τους επιχειρηματίες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, φαίνεται πως τα πλεονεκτήματα του να εκχωρήσεις μη βασικές λειτουργίες της επιχείρησης σε εξωτερικούς συνεργάτες, αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο. 

Λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία - οικονομικές υπηρεσίες
Λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία - οικονομικές υπηρεσίες

Σύμβουλοι Διοίκησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Πριν επιλέξεις όμως λογιστή ή λογιστικό γραφείο που θα αναλάβει τα βιβλία της επιχείρησης σου, μην σταθείς στα τετριμμένα και ανούσια φορολογικά «ξεπετάγματα» από τους βοηθούς τους!

Απαίτησε ουσιαστική πληροφόρηση από οικονομολόγους και λογιστές Α΄ τάξης και αναρωτήσου αν η υπάρχουσα κατάσταση στην επιχείρηση σου, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου!


Επένδυσε στην ομάδα των επιστημόνων οικονομολόγων, λογιστών και φοροτεχνικών που συνεργάζονται στην ομάδα μας, προκειμένου η επιχείρηση σας να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής!


Επικοινωνία : 
τηλ.210-9015539
Ασπρογέρακα & Μαλέα 1 Αθήνα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τη λογιστική και φορολογική υποστήριξη της επιχείρησή σας. Μια ομάδα από έμπειρους και υπεύθυνους λογιστές εγγυάται την άριστη και αποτελεσματική υποστήριξή σας σε λογιστικά και φορολογικά θέματα τόσο σε επίπεδο τήρησης των βιβλίων σας όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Αναλαμβάνονται:-Ελεύθεροι επαγγελματίες / ατομικές επιχειρήσεις
-Εταιρείες A.E - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε-Σύσταση και λύση εταιρειών
-Επέκταση δραστηριοτήτων
-Δηλώσεις Κτηματολογίου-Περιοδικές - εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ-ΦΜΥ-Φορολογικές δηλώσεις Φυσικών-Νομικών προσώπων
-Θεωρήσεις Βιβλίων & Στοιχείων Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων / Internet


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ