Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Τηλέφωνα Εφορίας ΙΖ Αθηνών

Τηλέφωνα Εφορίας ΙΖ Αθηνών

ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ (ΙΖ',ΙΗ')

Κ.Α.: 1117

Δαμάρεως 175, 11632 Αθήνα

Τηλέφωνα:

Προϊστάμενος: 2131 606 252, 2107 575 501
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2131 606 233, 2107 575 510
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2107 575 525
Επόπτης: 2131 606 255, 2107 575 524
Έλεγχος: 2131 606 257, 2107 575 502,-520,-557,-596,-598
Φ.Μ.Α.Π.: 2107 575 523
Φ.Π.Α.: 2131 606 223, 2107 575 513,-546
Κεφάλαιο: 2131 606 248, 2107 575 506
Eισόδημα: 2131 606 238, 2107 575 504,-523,-505
Διαχ/ση - Ταμείο: 2131 606 235, 2107 575 511
Έσοδα: 2131 606 231, 2107 575 512,-522
Έξοδα: 2131 606 234, 2107 575 515
Λογιστικό: 2131 606 228, 2107 575 541
Δικαστικό: 2131 606 243, 2107 575 514
Aυτοκίνητα: 2131 606 225, 2107 575 516
K.B.Σ.: 2131 606 222, 2107 575 517
Μητρώο: 2131 606 226, 2107 575 507
Γραμματεία: 2131 606 201, 2107 575 518
Φαξ: 2107 015 275
E-mail: syzefxis@1847.syzefxis.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ